QUIZ haplology/haplologie. Neu Termin 6 August.

Ugens quiz/quiz of the week

Ved Quizmaster Peter Bakker

Deadline/Frist: August(us) 6.

The term haplology refers to a linguistic phenomenon.

(1) What does it refer to?

(2) When this word is pronounced in rapid speech, it undergoes often a certain process. What is the name of that process?

Two prizes! Send your answer at the latest August 6, noon, to: quiz@lingoblog.dk

Denne uges quiz (på dansk)

Udtrykket haplologi refererer til et sprogligt fænomen.

(1) Hvad refererer det til?

(2) Når dette ord udtales i hurtig tale, gennemgår det ofte en bestemt proces. Hvad hedder processen?

To præmier! Send dit svar senest den 6. August kl. 12, til: quiz@lingoblog.dk

Last week’s quiz (in English):

Where do sign languages come from?

Four possibilities were given:

(1)       They have been copied to the great apes living in Africa.

(2)       They were invented by the French Abbé de l’Epée between 1760 and 1789

(3)       They have been created in the language laboratory from the Gallaudet University (USA)

(4)       They emerged naturally where deaf people were gathered together and are present also in some indigenous populations

The winner is Jytte Petersen. She guessed answer 4. That is indeed the correct answer, even though the makers of the quiz claim that it is nr. 2. She will receive this week’s prize. She has been contacted.

 

Sidste uges quiz: vinderen

Vinderen er Jytte Petersen. Hun gættede svar 4. Det er faktisk det rigtige svar, selvom dem der lavede quizzen hævder, at det er nr. 2. Hun modtager denne uges pris, en lingvistisk bog efter eget valg.. Til lykke!

 

WALL OF FAME/Æresgaleri

Quizzens vindere i 2019. Wall of Fame.

Jytte Petersen, Aabenraa

Mads Hansen, Aabenraa

Susan Bjørn, Odense (bog om Dansk Vestindien)

Jakob Steensig, Aarhus

Thomas Nielsen, Varde (Welsh syntax, + een boek in het Nederlands: al-ter-na-tief ABC)

Louise Jensen

Katrine Madsen, Aarhus (”Rid i nat”, udgivet af Dansklærerforeningen)

Louise Frederikke Høgh Larsen, Odense (Otto Jespersen. Børnesprog; Birte N. Nielsen. Nøgle til de spanske verber)

Maria Andersson, Aalborg (Olsson J. (2008), Forensic Linguistics)

Carmen Rodríguez, Montevideo (Gramatica Cocama)

Wolfgang Glob, München (Indo-Europäische Sprachgeschichte)

Peter Aagaard Sørensen, Sønderjylland (Lewis – Teach yourself Turkish; Gurli Hauschildt – Handelsfaglig Ordbog dansk-tysk).

Jakob Kristen Winter Overgaard, Aarhus

Cefas van Rossem, Netherlands (Highfield, Arnold R.; Bøegh, Kristoffer F. 2018. Georg Hjersing Høst’s Account of the Island of St. Thomas and Its Governors : Recorded there on the Island from 1769 until 1776)

Byurakn Ishkhanyan, København/Copenhagen

Jeroen Willemsen, Aarhus