Quiz der Woche über Homografen. Termin: 27. März 2023, 8.30.

Ugens quiz om homografer

Homografer er ord som skrives ens, men de har en anden betydning: Ordet kommer fra græsk grafein ”at skrive” og græsk homoios ’det samme’. Her er et eksempel af tre homografer af det samme ord i en sætning:

Vores lærer i religion lærer os om forskellige lærer om sjælevandring.

Disse tre ord er vel afledt af den samme rod, lær/lære. Men citer!, fra verbet ’at citere’ har intet at gøre med musikinstrumentet en citer. Eller få bank har, formodentligt, ikke noget at gøre med pengeinstituttet en bank.

To spørgsmål denne uge:

  • Hvor mange homografer er der på dansk? Er det (a) 200 (b) 2,000 (c) 20,000 eller (d) 200,000?
  • Kan du selv lave en sætning med tre eller flere homografer?

Send dit svar senest mandag den 27. Marts 2023, kl. 8.30 til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier! Især bøger om sprog og lingvistik! Eller dvd’er. Eller T-shirts. Du kan vælge emnet!

This week’s quiz about homographs

Homographs are words that are written the same but that have a different meaning: The word comes from Greek graphein “to write” and Greek homoios “the same”. Here is an example of three homographs of the same word in a sentence:

Donald is going to bank his money in the bank located near the bank of the river.

These three words are probably derived from two different roots. Riverbanks have, presumably, nothing to do with the financial institution a bank.

Two questions this week:

(1) How many homographs are there in English? Is it ca. (a) 300 (b) 6,000 (c) 90,000 or (d) 300,000?

(2) Can you make a sentence yourself with three or more homographs?

Send your answer(s) no later than March 27 2023, at 8.30 A.M. (Denmark time) to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes! Especially books on language and linguistics.

 

Sidste uges quiz: ingen vinder.

 

Sidste uge spurgte vi hvilken sproglyd denne logo kunne repræsentere hvis det var et fonetisk tegn. Vi fik ingen svar. Ingen vinder.

Screenshot 2023 03 05 at 19.58.20

Last week’s quiz: no winner

We asked what speech sound this logo could represent. We received no answer. No winner. YOU could have won. You could have one prize.

 

Recent winners/Vindere for nyligt

JH

FA

TW (Fyn)

YG (Aarhus)

SSS (Aarhus)

SKS (Aarhus)

KK (Poland)

M & NVT (Aarhus)

TW (Fyn)

MH (Aarhus) ”New Geographies of Language” af Rhys Jones og Huw Lewis (EUR 124.99)

LSG (Aarhus) “Brug Sproget” af Ole Togeby. (DKK 122)

SKL (Aarhus)

TW (Bogense) Kleine ungarische Grammatik af József Tompa. (EUR 14,18)

FA (Aarhus): The writing process af Quentin af L. Gehle & Duncan J. Rollo. (24,95 US$)

SKL (Aarhus)

BS (Aarhus): Sprogbog (af Ole Togeby). (DKK 65)

MK (Jylland/Jutland): Altisländisches Elementarbuch af Andreas Heusler. (USD 22-30)

SKS (Jylland/Jutland): Tidsskrift for sprogforskning, årgang 2, nummer 2. Form og betydning. Bidrag til syntaks-semantik-interface i sprog og grammatik.