Quiz over een t-shirt met een teddybeer. Deadline verlengd tot: 5 December 2022, 8.30.

Quiz over een t-shirt met een teddybeer

En person, der elsker Lingoblogquizzen meget, gik hele vejen til XXXXXXX [et land], og alt hun bragte tilbage var denne dumme t-shirt. To spørgsmål om t-shirten, og to præmier.

(1) Hvilket land XXXX tror du, hun tog til, og hvorfor tror du det?

(2) Har du et forslag til, hvad teksten på t-shirten kunne have været tiltænkt? De bedste/sjoveste/mest kreative/mest rigtige (?) svar kan vinde.

Send dit svar senest mandag den 5. december kl. 8.30  til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier! Især bøger om sprog og lingvistik! Eller dvd’er. Eller T-shirts. Du kan vælge emnet!

t shirt1 t shirt2

This week’s quiz about a t-shirt with a teddy bear

Someone who loves the Lingoblogquiz very much went all the way to XXXXXXX [a country], and all she brought back was this stupid t-shirt. Two questions, two prizes.

  • To which country XXXX do you think she went, and why do you think that?
  • Do you have a proposal for what the text on the t-shirt could have been intended? The best/funniest/most creative/most correct (?) answers can win.

Send your answer no later than December 5 at 8.30 A.M. (Denmark time) to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes! Especially books on language and linguistics! Or DVDs. Or T-shirts. You can choose the topic!

Last week’s quiz. And the winner is….

Last week we showed a picture with hands and we asked what language it was, and what the message meant.

Some people answered that the language was Danish Sign Language, but that answer is wrong. The language is Danish, but expressed in the Danish finger spelling system of the Deaf. Using a different spelling for a language, does not make it a different language, of course. If you write Danish with Greek letters, it does not become Greek, it remains Danish. So Danish was the only correct answer.

            The other question, what does it mean, was easier, in the sense that all but one had deciphered the text correctly. The text reads:

Jeg leder efter det ord de andre ikke har fundet.

Which means

 I’m looking for the word the others haven’t found.

            Your quizmaster bought this large-size card on the exhibition of small publishers in Aarhus. The artist who made it is called Mette Norrie. Other work by her can be found at mettenorrie.com.

            The winner this week is Bastian Solås, who wrote (translated from Danish):

It is probably not a language as such, but rather the use of an alternative alphabet to the Latin alphabet, in this case a hand alphabet based on Latin. Then it says:

“I am looking for

that word the others

have not

found”

which is probably Danish.

It is correct that it is Danish.

Here is some bonus-information from Emilie Yi Zhen Rønning, who did not win this week:

The (new) Danish hand alphabet introduced in 1977, which is adapted to the so-called “international hand alphabet”.

Congratulations, Bastian, you will be contacted by the prize provider. Emilie, try again!

tegnsprog tekst

Sidste uges quiz… Og vinderen er…

I sidste uge viste vi et billede med hænder, og vi spurgte, hvilket sprog det var, og hvad beskeden betød. Nogle svarede, at sproget var dansk tegnsprog, men det svar er forkert.

Sproget er dansk, men udtrykt i døves danske fingerstavesystem. At bruge en anden stavemåde til et sprog, gør det selvfølgelig ikke til et andet sprog. Hvis du skriver dansk med græske bogstaver, bliver det ikke græsk, det forbliver dansk. Så dansk var det eneste rigtige svar.

Det andet spørgsmål, var, hvad betyder det. Og det var lettere i den forstand, at alle undtagen én havde dechifreret teksten korrekt. Teksten lyder:

jeg leder efter

det ord de andre

ikke har

fundet.

Din quizmaster købte dette store kort på små forlags udstilling i Aarhus. Kunstneren, der har lavet den, hedder Mette Norrie. Andet arbejde af hende kan findes på mettenorrie.com. Vinderen i denne uge er Bastian Solås, der skrev (oversat fra dansk):

Der er vel ikke som sådan tale om et sprog, men nærmere om brugen af et til det latinske alfabet alternativt alfabet, i dette tilfælde et håndalfabet baseret på det latinske. Da står der:
“Jeg leder efter
det ord de andre
ikke har
fundet”,
som formentlig er dansk.

Det er korrekt, at det er dansk. Her er lidt bonus-information fra Emilie Yi Zhen Rønning, som ikke vandt i denne uge:

Det (nye) danske håndalfabet indført i 1977, som er tilpasset det såkaldte “internationale håndalfabet”.

Tillykke, Bastian, du vil blive kontaktet af præmieudbyderen. Emilie, prøv igen!

Vindere for nyligt

Vi modtog en indsigelse om at offentliggøre navne på vindere og titlen på de bøger, de valgte. Vi havde ikke indset, at folk potentielt kunne komme i problemer for dette. Den eneste grund til, at vi plejede at offentliggøre navne, er, at folk ved, at vi faktisk deler præmier ud til konkrete mennesker hver uge. Og prisernes enorme bredde i emner, ved at udgive titlerne. Så flere deltager og udvider deres bogreoler.

En anden misforståelse, vi blev gjort opmærksom på, er, at nogle mennesker tror, ​​at quizzen kun er for ét segment af befolkningen. Nej, det er ikke kun for, for eksempel studerende i lingvistik på bacheloruddannelsen i Aarhus. Alle i Danmark og resten af ​​verden kan deltage.

Endelig kan deltagerne bruge alle midler til at løse gåderne. Vi har ingen måder at kontrollere, om du spurgte din smarte tante, fandt svaret ved at google det. Alle midler er tilladt. Quizzerne omhandler sjældent faktuel viden, og de fleste quizzer er designet sådan at de ikke (nemt) kan løses ved at google den.

Fra nu af offentliggør vi kun vindernes initialer.

Recent winners

We received an objection about publishing names of winners and the title of the books they chose. We had not realized that people could potentially get into trouble for this. The only reason that we used to publish names is that people know that we indeed do hand out prizes out to concrete people every week. And the enormous breadth of topics of the prizes, by publishing the titles. So more people participate and expand their bookshelves.

            Another misunderstanding we were made aware of, is that some people think that the quiz is only for one segment of the population. No, it is not only for, say, students in linguistics in the Bachelor program in Aarhus. Everyone in Danmark and the rest of the world can participate.

            Finally, participants can use all means to solve the puzzles. We have no ways to control whether you asked your smart auntie, found the answer by googling it. All means are allowed. The quizzes rarely deal with factual knowledge, and most quizzes cannot be solved by googling it.

            From now on, we only publish the winners’ initials.

Recent winners/Vindere for nyligt

MK (Jylland/Jutland): Altisländisches Elementarbuch af Andreas Heusler.

SKS (Jylland/Jutland): Tidsskrift for sprogforskning, årgang 2, nummer 2. Form og betydning. Bidrag til syntaks-semantik-interface i sprog og grammatik.