Quiz van de week met men woordzoekraadsel in een andere taal. Deadline 11 December, 2023, 8.30.

Denne uges quiz er et ordfind-puslespil på et ukendt sprog

(English below)

I denne uge har vi egentlig fire quizzer, eller en quiz/krydsogtværs med fire præmier.

I denne uge har vi flere præmier til forskellige spørgsmål og udfordringer. I kender alle den slags ”krydsogtværs”, hvor I har en liste med ord, og I skal finde ordene i en firkant af bogstaver, hvor de kan skrives vandret, lodret eller nogle gange endda diagonalt? Find-ord-opgaver.

 

Har du nogensinde prøvet en på et sprog, du ikke kender?? Dette er din chance. Her har du en! Man kan se, at det er et sprog med ejective konsonanter, aspiration, et glottal stop og labialiserede velarer. Wow! Vi har fire spørgsmål, nogle nemme, nogle svære.

 

(1) I hvilken del af verden tror du, at dette sprog tales? Det er ikke Europa.

(2) Hvad er navnet på sproget?

(3) Kan du se nogen lån fra europæiske sprog?

(4) Løs gåden!

 

Vi uddeler ikke mindre end fire præmier i denne uge. Det er julemåned! Vind dine julegaver! Du kan deltage i enhver af de fire dele, uafhængigt af hinanden!

 

Send dit svar senest mandag den 11. December 2023, kl. 8.30 til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier! Især bøger om sprog og lingvistik! Eller dvd’er. Eller T-shirts. Du kan vælge emnet!

Screenshot 2023 12 02 at 16.49.58

This week a word-finding puzzle in an unknown language

This week we have four quizzes, a puzzle with four prizes.

This week we have several prizes for different questions and challenges. You all know the kind of puzzles where you have a list of words, and you must find the words in a square of letters, where they can be written horizontally, vertically or sometimes even diagonally? Have you ever tried one in a language that you do not know?? This is your chance. Here you have one! You can see that it is a language with ejective consonants, aspiration, a glottal stop and labialized velars. Wow! We have four questions, some easy, some difficult.

  • In which part of the world do you think this language is spoken? It is not Europe.
  • What is the name of the language?
  • Can you spot any borrowings from European languages?
  • Solve the puzzle!

We will hand out no less than four prizes this week. It is Christmas month! Win your Christmas gifts! You can participate in any of the four parts, independently!

Send your answer no later than December 11, 2023, at 8.30 A.M. (Denmark time) to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes! Especially books on language and linguistics. 

Sidste uges quiz. Og vindere er…..

Sidste uge kom vi med en plakat med ti truede danske ord, og vi spurgte om betydninger. Søren K. Laursen kom med dette svar:
 

Ord Betydning
Fremmelig En person eller ting, der er behagelig, gunstig eller fordelagtig
Kry Ophidset eller i godt humør, undertiden brugt til at beskrive arrogance eller selvsikkerhed
Yppig Betyder normalt frodig eller fyldig, især brugt om en kvindes figur
Skæppe En gammel måleenhed for kapacitet, normalt anvendt til at måle mængden af korn eller væske. Udtrykket ”sætte sit lys under en skæppe” er jo bibelsk og kendt for de fleste – ordet stammer oprindeligt fra norrønt ”skeppa” og betyder ”noget udhulet”. Så en skæppe har været en ”beskytter”
Båndoptager En ældre teknologi til at optage og afspille lyd ved hjælp af magnetbånd – mine elever kender ikke til, hvad det er for noget.
Hyrdetime Betydningen ifølge ordnet.dk : ”tidsrum som to elskende tilbringer sammen alene,”
Lærd En person, der har omfattende viden, især inden for akademiske eller intellektuelle områder
Leve-mand En person, der lever meget udsvævende, fx i forhold til alkohol, sex, osv. Måske er der en bibetydning, der har at gøre med, at man også lever på andres bekostning. Denne betydning har jeg dog ikke kunnet finde belæg for.
Ueffen Noget, der er dårligt udført eller af lav kvalitet
Døgenigt En person, der er doven eller ikke gør noget meningsfuldt eller produktivt. Jeg kender det også fra tysk: ”Ein Taugenichts”.

Noel Kåresøn Hansen svarede ”fra huskeren”, og der var andre der har givet andre svar, nogle kom helt fra Australien. Her er andres svar.

Fremmelig

            er at være længere fremme end andre fx i udvikling

            Tror det er synonymt med ypperlig. Altså at stå frem på en god måde.

           

Kry

            betyder at man er optimistisk eller ikke bange for noget 

           Kan være negativt ment om en person der sætter sig alt for højt over andre eller positivt om en brav person.

Yppig

            er at være storslået, overdådigt, bruges ofte om noget som er ekstra godt

Skæppe

            er en måleenhed, bruges også om en beholder fx et kar som lige kan rumme en skæppe

            At se skævt på noget? Altså at se på noget/nogen i et negativt lys

Båndoptager

            apparat til at afspille kassettebånd. 

            Båndoptager – jeg er Gen X, så ‘tape player/recorder’ kender jeg godt.

            Det er sådan en kasse som du kommer en mindre flad plastikrektangel ned i. I rektanglet er der en spole med metal i som båndoptageren kan manipulere og forstærke til lydbølger. Den kan som regel både optage lyd og afspille lyd fra disse plastikrektangler.

Hyrdetime

            Seksuel omgang med nogen. Klassisk ord dannet pga. taboo

Lærd

            en der har et stort kendskab til noget fx pga. en uddannelse (én der er belæst)

            En uddannet akademiker. Altså en som har lært noget.

Leve-mand

            en der er god til at nyde livet (en livsnyder)

           Jeg kender det kun fra bogserien ‘levemand til hest’ og tror derfor, at det betyder lejesvend.

          Ved godt, at ‘levemand’ betyder ‘man about town – a fashionable male socialite’ på engelsk.

Ueffen

            at nogen eller noget er dårligt, bruges ofte med ‘ikke’, hvor “ikke ueffen” betyder noget/nogen ikke er dårlig til (er god til) noget 

            Lyder som et ældre tysk låneord, men jeg har ingen anelse. Uduelig eller ‘uden evne’ er mit bedste bud.

Døgenigt

            betyder én som er doven eller uduelig

            Doven ugidelig person. Det er et enten tysk eller hollandsk [der menes vel nederlandsk] låneord.

Og derudover har Birgitte Jenvold & co løst det på deres egen specielle møde: en sætning hvor alle ord bruges, plus en oversættelse af sætningen til nutidsdansk:

I vor lille forsamling er der denne uge to boomere og en enket milleniummer, der har drøftet quizzerierne vedrørende de udslettelsestruede ord. To af os kender alle ordene og bruger de fleste ujævnligt. Den tredje har helt styr på et, er nogenlunde sikker på tre mere, men har end ikke de øvrige i passivt ordforråd. 

Vi er enige om, at enhver, simsalabim, kan slå alle ordene op på ordnet.dk , så det kunne være lidt morsomt at bakse en kort sætning sammen med alle ordene i stedet for at liste betydninger. Sådan en kommer her:

Båndoptageren er ikke ueffen. Hør den kry døgenigt af en levemand holde hyrdetime med en yppig og fremmelig ungmø. Man skal ikke være lærd for at se, at han burde have sat sit lys under en skæppe.

Sætningen er herunder konverteret til nutidsvokabular, så vidt vores alder og evner rækker:

Diktafonen er god. Hør den selvglade slapsvans af en player hygge sig med en buttet og tidligt udviklet teenagepige. Man behøver ikke den store latinprøve for at se, at han skulle have holdt lav profil.

(Sætningerne er frit opfundne og har intet med virkelige hændelser eller personer at gøre.)

Yngre personer end os har jo ikke bare mistet, men føjer til, men det vover vi ikke at komme med et bud på.

Sidst, men ikke midst: Tusind tak for neddykning i og opklaring af døveundervisningens rødder. Så rykker det i sproghjerterne!

Noel Kåresøn Hansen får præmien for at svare ud fra huskeren, og Søren K konkurrerende med flere om de bedste svar, og han vandt. Og Birgitte Jenvold og co for deres kreative indsats. Til lykke alle tre! I bliver kontaktet af vores prisuddeler.

Last week’s quiz: and the winners are….

Last week we asked for the meanings of ten archaic Danish words. Obviously this quiz was almost unsolvable for those who were not well versed in Danish. That happens rarely. We have not translated the meanings and the answers to English. This week’s quiz is luckily just as challenging to Danish speakers as it is to all others in the world, except for speakers of one language.

Recent winners/Vindere for nyligt

Søren KL
Birgitte J
Noel KH
Andreas H. (Aarhus)
Merete B. (Jylland)
Fatemeh A (Aarhus)
Noel KH (Aarhus)
CE (Sønderjylland)MB (Hellerup) 2xMH (København)VKA (Jylland)SKL (Aarhus)SarahST.

VKA (Jylland)

BJ (Sjælland) Oxford English Picture Dictionary

C (Jylland) Stednavneændringer og Funktionalitet

MV (Aarhus)  Representing timein natural language (Ter Meulen)

VK (Aarhus)

MB (Hellerup) A historical grammar of Japanese & Van Riemsdijk & Williams “Introduction to the theory of grammar”

SKL 4x (Aarhus)

TW (Bogense) Det finske sprogs rødder. Artikler om finsk og den finsk-ugriske sprogfamilie
MH (Hellerup) Madsens ÆØÅ & Meningsfuld Ortografi (Jarmsted) 
JGM (Aarhus)
CE (Sønderjylland): Roman Jakobsen: Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze
MH (Hellerup) Turkish Phrasebook & Dictionary + Contemporary Change in Ukraine
BJ & kusine: Professoren og galningen (Simon Winchester) og Sprogets verden (Rasmus Gottschalk og Marianne Terp)
GSJ (Aarhus) 3x
THD (Jylland & Island)

FA (Aarhus).        Course in Spoken Urdu.

MH (København) 2x  Den lille sprog(lærer)

JH (Aarhus)         Le Créole Maurician de Poche (parlør for Mauritiansk kreol)

FA (Iran)               Introducing practical phonetics (Ian Mackay)

TW (Fyn)            Den lidt mindre Store Danske Pomphoplædi

YG (Aarhus)      Eli Fischer-Jørgensen

SSS (Aarhus)      Noget fonetik..

KK (Poland)        English-Only Europe? Challenging Language Policy (Robert Phillipson)

NVT (Aarhus)      Vocabulary and language teaching (Ronald Carter and Michael McCarthy)

M (Aarhus)         Fars hammer Moders stemme (Niels Davidsen-Nielsen)

TW (Fyn)              Thai Grammatik for Begyndere.

MH (Aarhus) ”New Geographies of Language” af Rhys Jones og Huw Lewis (EUR 124.99)

LSG (Aarhus) “Brug Sproget” af Ole Togeby. (DKK 122)

SKL (Aarhus)

TW (Bogense) Kleine ungarische Grammatik af József Tompa. (EUR 14,18)

FA (Aarhus): The writing process af Quentin af L. Gehle & Duncan J. Rollo. (24,95 US$)

SKL (Aarhus)

BS (Aarhus): Sprogbog (af Ole Togeby). (DKK 65)

MK (Jylland/Jutland): Altisländisches Elementarbuch af Andreas Heusler. (USD 22-30)

SKS (Jylland/Jutland): Tidsskrift for sprogforskning, årgang 2, nummer 2. Form og betydning. Bidrag til syntaks-semantik-interface i sprog og grammatik.