This week’s quiz about a school poster with Danish letters. Deadline: June 5, 2023, 8.30 AM

Denne uges quiz om en lydtavle

Denne ”Lydtavle” for danske bogstaver og lyde, er fotograferet på et loppemarked ved Bispetorvet, Aarhus. Bogstaverne er fordelt i grupper på to måder: i blokke adskilt af linjer og efter farve. Hvad er rationalet bag blokkene og farverne fra et fonetisk/fonologisk perspektiv?

Send dit svar senest mandag den 5. Juni 2023, kl. 8.30 til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier! Især bøger om sprog og lingvistik! Eller dvd’er. Eller T-shirts. Du kan vælge emnet!

lydtavle

This week’s quiz about a table of Danish speech sounds/letters

This ”Lydtavle” (soundboard?) for Danish letters and sounds, was photographed on a flee market at Bispetorvet, Aarhus. The letters are distributed in groups in two ways: in blocks separated by lines, and by color. What is the rationale behind the blocks and the colors, in phonetic terms?

Send your answer(s) no later than June 5, 2023, at 8.30 A.M. (Denmark time) to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes! Especially books on language and linguistics.

Sidste uges quiz: and the winner is….

Sidste uge spurgte vi om man kunne lave sætninger hvor alle ord var sprognavne. Søren KL sendte for eksempel: “Kom, Berta, aka Maya!”. Han blev dog ikke vinderen, det er Magnus B. fra Hellerup, som lavede en hel historie med sprognavne. Her er hans svar:

Takk for en spøjs quiz!

Her er en setning: Kim, Mor maa animere gule mure, ik?

Hvis man bøyer reglene litt, så et språknavn kan deles opp, får man flere muligheter. Legemiddelet heter egentlig Efedrin, men medefidrin [et sprog fra Nigeria] er for godt til ikke å bruke. Her følger et modernistisk dikt, hvor kun (oppdelte) språknavn og språkfamilienavn brukes:

Kom, mor dem med Efidrin, Liv –

For ak, nu er Liv barok.

Kom, fang hunde, Liv!*

Mor aer dem, men i en kande.

Kilen gav ar. Da gik

Liv mod Ole.

Gaa gule libido, gaa!

*Denne setningen er på fire ord, og er kun med uoppdelte språknavn, så den løser også oppgaven.

Det er fantastisk, Magnus, du er vinderen. Til lykke! (Se også oversættelsen af digtet til engelsk under den engelske løsning)

Last week’s quiz: and the winner is….

Last week we asked if people could make sentences where all words were names for languages. Søren KL sent, for example: “Come, Berta, aka Maya!”. However, he did not become the winner, it was Magnus B. from Hellerup who dida remarkable job with a complete poetic story with language names. This is his answer:

Thank you for a silly quiz!

Here’s a sentence:

Kim, Mor maa animere gule mure, ik?

If you bend the rules a little, so that a language name can be split up, you get more possibilities. The drug is actually called Ephedrine, but Medephedrine is too good not to use. Here follows a modernist poem, where only (divided) language names and language family names are used:

Kom, mor dem med Efidrin, Liv –

For ak, nu er Liv barok.

Kom, fang hunde, Liv!*

Mor aer dem, men i en kande.

Kilen gav ar. Da gik

Liv mod Ole.

Gaa gule libido, gaa!

*This sentence is four words long, and is only with undivided language names, so it also solves the problem.

That’s great, Magnus, you’re the winner. Congratulations! (See also the translation of the poem into English under the English solution).

BONUS.

Google translate translates the Danish sentences as such into English and German. First English:

Kim, Mom must animate yellow walls, right?

Come, mother them with Ephidrine, Life –

Alas, now Life is baroque.

Come, catch dogs, Life!*

Mother eats them, but in a jug.

The wedge gave scars. Then went

Life against Ole.

Go yellow libido, go!

And into German:

Kim, Mama muss gelbe Wände animieren, oder?

Komm, bemuttere sie mit Ephedrin, Leben –

Denn leider ist das Leben jetzt barock.

Komm, Fang Hunde, Leben!*

Mutter isst sie, aber in einem Krug.

Der Keil war vernarbt. Dann ging

Leben gegen Ole.

Geh zur gelben Libido, geh!

Recent winners/Vindere for nyligt

CE (Sønderjylland)
MB (Hellerup) 2x
BJ & kusine: Professoren og galningen (Simon Winchester) og Sprogets verden (Rasmus Gottschalk og Marianne Terp)
GSJ (Aarhus)
TW (Bogense)
THD (Jylland & Island)
FA (Aarhus).        Course in Spoken Urdu.

MH (København) 2x  Den lille sprog(lærer)

JH (Aarhus)         Le Créole Maurician de Poche (parlør for Mauritiansk kreol)

FA (Iran)               Introducing practical phonetics (Ian Mackay)

TW (Fyn)            Den lidt mindre Store Danske Pomphoplædi

YG (Aarhus)      Eli Fischer-Jørgensen

SSS (Aarhus)      Noget fonetik..

SKL (Aarhus)

KK (Poland)        English-Only Europe? Challenging Language Policy (Robert Phillipson)

NVT (Aarhus)      Vocabulary and language teaching (Ronald Carter and Michael McCarthy)

M (Aarhus)         Fars hammer Moders stemme (Niels Davidsen-Nielsen)

TW (Fyn)              Thai Grammatik for Begyndere.

MH (Aarhus) ”New Geographies of Language” af Rhys Jones og Huw Lewis (EUR 124.99)

LSG (Aarhus) “Brug Sproget” af Ole Togeby. (DKK 122)

SKL (Aarhus)

TW (Bogense) Kleine ungarische Grammatik af József Tompa. (EUR 14,18)

FA (Aarhus): The writing process af Quentin af L. Gehle & Duncan J. Rollo. (24,95 US$)

SKL (Aarhus)

BS (Aarhus): Sprogbog (af Ole Togeby). (DKK 65)

MK (Jylland/Jutland): Altisländisches Elementarbuch af Andreas Heusler. (USD 22-30)

SKS (Jylland/Jutland): Tidsskrift for sprogforskning, årgang 2, nummer 2. Form og betydning. Bidrag til syntaks-semantik-interface i sprog og grammatik.