LANGUAGE QUIZ ABOUT languages in ABC books. Deadline: June 9.

This week’s quiz on languages of ABC books printed in Denmark

Juris Cibuls from Letland recently (March 2020) published a book on his collection of ABC books/primers. He has 10,000 of them in 1163 different languages. The main body of the text of his book is written in Latvian only, but the introduction in no fewer than 30 different languages.

One of the indexes in his book is by country. He lists ABC books in the following ca. 12 languages, all published in Denmark. What are the names of these languages in English, German, Dutch OR Danish?

Akan: fante dial., dāņu, čigānu: Kosovas erli dial. Koinē forma, eskimosu: austrumu (inupiaku): rietumgrenlandiešu, ga, nīderlandiešu kreolu, persiešu, sendāņu, turku, vācu: lejasvācu.

The one who has most languages correct, wins!

Send your answer by June 9th, noon, to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes. Linguistic books, for instance. Prizes are sent out worldwide.

Denne uges quiz om sprog på ABC-bøger, der er trykt i Danmark

Juris Cibuls fra Letland udgav for nylig (marts 2020) en bog om sin samling af ABC-bøger. Han har 10.000 af dem på 1163 forskellige sprog. Hoveddelen af teksten i hans bog er på lettisk, men introduktionen findes på ikke færre end 30 forskellige sprog. Ét af indekserne i hans bog er efter land. Hvad med Danmark? Han har ABC-bøger i de følgende ca. 12 sprog, alle udgivet i Danmark.

Akan: fante dial., dāņu, čigānu: Kosovas erli dial. Koinē forma, eskimosu: austrumu (inupiaku): rietumgrenlandiešu, ga, nīderlandiešu kreolu, persiešu, sendāņu, turku, vācu: lejasvācu.

Quizzen er: Hvad er navnene på disse sprog på engelsk, tysk, nederlandsk ELLER dansk?

Den, der har flest sprog korrekt, vinder!

Send dit svar senest den 9 Juni, kl. 12 til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier! 

 

Sidste uges quiz: og vinderen er…..

Sidste uge spurgte vi om folk kunne identificere et sprog som skrives på hver af de 11 forskellige skriftarter ved indlægget om ABC bøger.  

Vinderen er Arnfríð Højgaard, der svarede:

Jeg synes, at billedet repræsenterer græsk, arabisk, koreansk, russisk, hebraisk, dansk, hindi, japansk, armensk, tifinagh og burmesisk.

Det er næsten perfekt, dog der skal siges at tifinagh er navnet for skriften, og ikke et sprog i sig selv. Skriften bruges til bl.a. berber i Algeriet (og Marokko) og touareg. Og i stedet for koreansk, havde vi tibetansk. Vi takker Maria Jørgensen for sidste uges quiz! Her er et billede med skrifttegn og navne på sprog der skrives med den:

 

J    W R   Å   Ø          latinsk(/dansk)

Ж  Щ Ф  Ю Я              kyrillisk(/russisk)

ע   ב   ר   י   ת                  hebraisk

က ဆ ဋ  ဤ    န                burmesisk

ش خ  غ   ط  ض                  arabisk

ག  ཐ  ཚ ཞ ཛ                            tibetansk

Ր  Խ թ  Պ Յ                          armensk

ⵎ      ⵣ   ⵉ  ⵖ  ⵜ               berber

Γ   Δ  Σ   Ψ  Ω                græsk (moderne)

ぬ            japansk (hiragana)

दे  व  ना ग  री              hindi

 

Last week’s quiz: and the winner is… ..

 

Last week we asked if people could identify one language for each of the 11 different writing systems in the post on ABC books.

The winner is Arnfríð Højgaard, who replied:

I think the image represents Greek, Arabic, Korean, Russian, Hebrew, Danish, Hindi, Japanese, Armenian, Tifinagh and Burmese.

It is almost perfect, but we have to say that tifinagh is the name of a writing system, and not a language in itself. The script is used for the berber language in Algeria (and Morocco) and for Touareg. And instead of Korean, we had Tibetan. We thank Maria Jørgensen for last week’s quiz!

Here is a picture with characters and names of languages written with it:

J          W        R         Å         Ø
latinsk(/dansk)            – Latin (Danish)

 

Ж        Щ        Ф         Ю        Я

Kyrillisk(/russisk)       – Cyrillic (Russian)

 

ע          ב          ר          י           ת

Hebraisk          – Hebrew

 

က        ဆ        ဋ          ဤ       န
Burmesisk       –  Burmese

 

ش         خ          غ          ط          ض

Arabisk           –  Arabic

 

ག          ཐ          ཚ         ཞ         ཛ
tibetansk          – Tibetan

 

Ր         Խ        թ         Պ         Յ
Armensk         – Armenian

 

ⵎ         ⵣ         ⵉ          ⵖ          ⵜ
Berber             – Berber

 

Γ          Δ         Σ          Ψ         Ω
græsk (moderne)         – Greek (modern)

 

あ        べ        せ        ふ        ぬ

Japansk (hiragana)      – Japanese (hiragana)

 

दे          व          ना         ग         री

Hindi               – Hindi

Attractive prizes

Please note that we have obtained an attractive collection of books, added to the desirable books we already had available. We ship all over the world.The winner of the weekly quiz can win a prize, but also readers/followers who contribute with a language quiz for Lingoblog!

Quizzens vindere i 2020. Wall of Fame/Æresgalleri

Sidste år have vi haft 33 forskellige prisvindere. Vi sender præmier over hele verden.

Last year we gave prizes to 33 different winners. We ship all over the world. This year’s winners:

Peter Aagaard Sørensen, Berlin.

Yonatan Goldshtein, Aarhus (Nina Grønnum, Groundworks of Danish Intonation. en klassiker.)

Jeroen Willemsen, Aarhus (Th. Bynon, Historical Linguistics, Cambridge UP, og Comrie’s Language Universals and Linguistic Typology. 2nd edition; The Sixth Extinction by Richard Leakey. )

Sofia Navarro, Aarhus (Steven Pinker. The Language Instinct)

Nikita J. Myrting, Aarhus

Thomas Widmann, Bogense (Teach yourself Samoan)

Anne Leth Sørensen, Odense 

Natasha Videbæk, Aarhus (Bill Bryson – Mother Tongue)

Simon Poulsen

Marcus Holst (3x)

Bastian Solås

Jeannette Stronks, Amsterdam

Elena Ghiretti

Hartmut Haberland

Tine Lykkegaard Nielsen

Joshua Nash, Australia (filmen “Pontypool” fra Canada, om et sprogligt virus)

Thomas Widmann, Bogense

Arnfríð Højgaard, Færøerne