Zijn Eskimo’s eters van rauw vlees? De etymologie van het E-woord

Eskimo-ijs zal binnenkort niet meer bestaan. Maar wat betekent het woord Eskimo eigenlijk oorspronkelijk? Hier is het definitieve antwoord van twee taalkundigen, de een die met Groenlands en Inuit-talen heeft gewerkt, de ander met de naburige taalfamilie Algonkin – die de bron is van het woord “Eskimo”.

Het gebruik van het woord Eskimo is nog steeds wijdverbreid. Het wordt in veel talen gebruikt om te verwijzen naar de mensen die zowel in het noorden van Noord-Amerika als in het oosten van Siberië wonen. Maar waar komt het woord echt vandaan?

De Eskimo’s noemen zichzelf Inuit of (in Alaska) Yupiit. De woorden betekenen respectievelijk ‘mensen’ en ‘echte mensen’. Hun talen behoren tot één taalfamilie die wordt gesproken van Siberië tot Groenland. De taalfamilie wordt traditioneel Eskimo-Aleoetisch genoemd. De Inuit stonden internationaal bekend als de Eskimo’s. Maar ze worden liever Inuit genoemd, hun eigen naam, in Canada, of Groenlanders (Kalaallit) als ze in Groenland wonen. Op de volgende kaart kun je zien hoe de Inuit hun eigen talen noemen in de verschillende Arctische gebieden (helaas is de kaart niet zonder gebreken: Oost-Groenlands heet Tunumiisut en niet Inuktun, dat is Noord-Groenlands):

2560px Eskimo–Aleut 01.svg 2
Kaart van Aleoet- en Eskimo-talen

De betekenis ‘mensen’ is niet ongewoon in namen voor de eigen taalgroep. Veel mensen identificeren zich op deze manier in hun eigen taal. De meeste namen die voor volkeren worden gebruikt, zijn eigenlijk afgeleid van woorden uit de taal van naburige volkeren, of uit Europese talen. Niet vanuit hun eigen denominatie.

Enkele voorbeelden hiervan: de naam Ojibwe is een Cree-woord (‘strekker van huiden’), maar de Ojibwe-mensen noemen zichzelf Anishinaabe, wat ‘slimme mannen’ betekent. De naam Montagnais, voor een Indiaans volk in het noorden van Quebec en Labrador in Canada, komt uit het Frans (‘bergvolk’), en ze noemen zichzelf Elnu of Innu: ‘mensen’.

1280px Algonquian language map with states and provinces.svg
Kaart van Algonkin-talen

Het is zeker dat de term Eskimo niet uit de eigen taal van de Inuit komt, maar uit een van de omliggende Algonkin-talen. De Algonkin-talen vormen een groep talen die aan elkaar verwant zijn, oftewel een familie van talen. Ze stammen af ​​van een oorspronkelijke taal die ooit werd gesproken rond de Grote Meren, en daarvóór dichter bij de westkust. Deze wijdverspreide taalfamilie (zie kaart) omvat onder meer de Cree-taal, Montagnais / Innu in Quebec en Labrador, Mikmaq in Quebec, Nova Scotia en New Brunswick maar ook Zwartvoet (Blackfoot) in de Rocky Mountains. In het noordoosten van Noord-Amerika zijn Cree, Mikmaq en Innu buren van de Inuit. De Inuit spreken zelf een niet-verwante taal die tot de Eskimo-Aleoet-taalfamilie behoort. Ze zijn bijna 100% verschillend. Dit kan eenvoudig worden bevestigd met behulp van een vergelijkende woordenlijst:

Ojibwe

(Algonkin)

Plains Cree (Algonkin)Innu (Algonkin)Labrador InuttutGroen-landsAlaska YupikAleoet (Siberië)
eenbezhig, ningodpêyak (nikutw-)peikuatautsikataaseqatauciqataqa
tweeniizhNîsonishumaggukmarlukmalrukaalax
drieniswinistonishtutarai, pingasutpingasutpingayunqaanku-n
vierNiiwin, newnêwoneuviaga, sitamatsisamatcetamansichi-n
vrouwikweiskwêwiskueuannakarnaqarnaqanĝaĝina-x̂
luisikwaihkwaikukumakkumakkumakingala-x̂
vleeswiiyaaswiyâsuiashotâk, ningikneqikemekulu-x̂
eiwaawanwâwiuaumannikmannikkayangaqsaamla-x̂
voetzidsitshititigakisigakit’gaqkita-x̂

Tabel: woorden uit Algonkin en Eskimo-Aleoet-talen vergeleken

Overigens heeft de naam Innu, meervoud Innut, zoals de Montagnais-indianen zichzelf in hun eigen taal noemen, niets te maken met het woord Inuit. De overeenstemming tussen de woorden Innu en Inuit is volkomen toevallig.

Deskundigen hebben twee redelijke opties voorgesteld om de oorspronkelijke betekenis van Eskimo uit te leggen. José Mailhot, een antropologisch taalkundige uit Montreal die de Montagnais / Innu (Algonkin) taal vloeiend spreekt, zegt dat het woord uit een Algonkin-taal komt. Volgens haar was het in de oudste fase van Algonkin ayaxkyimewa (proto-Alhonkin), hetgeen een gereconstrueerde vorm is, die betekent ”hij/zij spreekt de taal van een vreemd land”. Deze vorm werd vereenvoudigd tot zoiets als aškimeew in Attikamek Cree. Ives Goddard daarentegen, ook een specialist in de Algonkin-talen, heeft gesuggereerd dat het woord Eskimo oorspronkelijk ‘sneeuwschoenwever’ betekent, eveneens in een Algonkin-taal. Dat klinkt onwaarschijnlijk, aangezien zowel Algonkin-indianen als Inuit sneeuwschoenen gebruikten en maakten. Normaal zou je een naam gebruiken die hen van je eigen volk onderscheidt.

Unknown 6 1
Traditionele sneeuwschoenen. Iroquois- en Algonkin-groepen (Ojibway, Algonquin, Montagnais, Naskapi) waren ervaren sneeuwschoenwevers

Hieraan moet worden toegevoegd dat er rond 1600 twee of drie verschillende inheemse groepen in het Noordoosten van Amerika waren die door de Europeanen aangeduid werden als ‘Esquimaux’ (Franse spelling): ‘Grands Esquimaux’ waren Inuit en ‘Petits Esquimaux’ waren Innu, sprekers van een Algonquin -taal. Bovendien werd het woord aškimeewdoor Innu en andere Indianen gebruikt om naar de Mikmaq-Indianen te verwijzen. De Mikmaq-taal en de Innu-taal zijn inderdaad zo verschillend dat de sprekers elkaar niet kunnen verstaan, ook al zijn het beide Algonkin-talen. De Algonkin-volkeren zelf, evenals de vroege Europeanen, gebruikten het woord ‘Eskimo’ niet alleen voor de Inuit, maar ook voor andere mensen in de buurt die hen niet konden begrijpen. Het werd in de vroege contactfase door de Basken en de Fransen overgenomen van de Algonkin-bevolking. Via het Frans en later het Engels kwam het in veel andere Europese talen terecht. Uiteindelijk bleef alleen de betekenis ‘Inuit’ over.

Er wordt vaak gezegd dat het woord Eskimo aanstootgevend is en dat het “persoon die rauw vlees eet” zou betekenen. In elk geval heeft het deze betekenis niet in de taal van de Inuit. Er is een soortgelijk woord in de Algonquin-taal:aškipow in Cree betekent bijvoorbeeld “hij/ zij eet rauw”. Het aški-gedeelte betekent ‘rauw’, -po- betekent ‘eten’ en -wbetekent ‘hij/zij’. Men kan niet aški “rauw” spreken en de vormen -mo- en -po- kunnen niet worden verward, aangezien alle talen in het gebied onderscheid maken tussen /m/ en /p/. Deze betekenis is daarom uitgesloten.

a055480 v6
Illustratie: 1928. Inuit eten rauw zeehondenvlees

Er is in feite een cultureel verschil tussen de Inuit die rauw zeehondenvlees aten en de Algonkin-bevolking die alleen gekookt of gebakken vlees aten. Bovendien, als ‘Eskimo’ echt ‘eter van rauw vlees’ betekende, zou het ene Algonkin-volk het woord niet hebben gebruikt om te verwijzen naar het andere Algonkin-volk (zoals Mikmaq). Bovendien zijn sneeuwschoenen erg prominent onder de Algonkin-bevolkingsgroepen, maar ze worden nauwelijks gebruikt door de Inuit. Het is daarom evenmin waarschijnlijk dat het ‘wever van sneeuwschoenen’ betekent.

800px Snowshoe2
Een traditionele sneeuwschoen

De verklaring van José Mailhot lijkt om deze redenen de enige juiste. Sprekers van een overstaanbare taal. Immers, in veel talen worden buurtbewoners ‘babbelaars’ of ‘mompelaars’ of ‘zij die vreemd of anders spreken’ genoemd. ​​ Sprekers van Slavische talen zeggen dat over Duitsers, Franstaligen over Berbers in Noord Afrika. Dit is ook de uitleg van het oorspronkelijk Griekse woord ‘barbaar’: iemand die onverstaanbaar spreekt. Iets soortgelijks lijkt hier het geval te zijn.

De Inuit en Yupiit willen dat ze met hun eigen naam worden aangeduid, en dat is reden genoeg om het woord Eskimo te vermijden en liever Inuit (Groenland, Canada) of Yupiit (Alaska) te gebruiken. Op de Inuit Circumpolar Conference in Barrow, Alaska in 1977, werd zelfs officieel besloten om het woord Eskimo te vervangen door Inuit als overkoepelende term voor iedereen van Alaska tot Groenland, ongeacht de gebruikte lokale namen.

Kortom, het woord Eskimo betekent in ieder geval niet ‘iemand die rauw vlees eet’, en het was in ieder geval niet bedoeld als beledigend. En als het ooit de betekenis zou kunnen hebben van ‘iemand die rauw vlees eet’, zou je je kunnen afvragen of het echt beledigend bedoeld was. Mensen die graag respect tonen voor de Inuit, gebruiken tegenwoordig ook het woord Inuit.

 

Een eerdere versie van het artikel verscheen in het Nederlands in het tijdschrift Arctica.

Peter Bakker is taalkundige aan de Universiteit van Aarhus. Hij heeft Algonkin-talen gestudeerd en veldwerk gedaan bij Cree-Innu, Attikamek, Mik’maq en Ojibwe, vier Algonkin-talen in Canada en de Verenigde Staten. Hij schreef zijn proefschrift over het Michif, een gemengde taal met Cree-werkwoorden en Franse zelfstandige naamwoorden.

Hein van der Voort werkt met de oorspronkelijke talen van Brazilië. Hij heeft Eskimologie gestudeerd (het werd toen zo genoemd!) in Kopenhagen, en algemene taalwetenschap en Scandinavische talen in Amsterdam. Hij is werkzaam als taalkundige in het Museo Goeldi in Belém, Brazilië.

Plaats een reactie