(English below)

Hvilken kinesisk dialekt er dette?

Langs Nordamerikas nordvestkyst tales traditionelt pidgin Chinook Jargon eller Chinuk Wawa. I British Columbia, Canada (hvor der nu er mange skovbrande), blev der udgivet en avis ved navn Kamloops Wawa fra 1891 og ca. 10 år frem. Den blev udgivet på Chinuk Wawa-sproget, og avisen var skrevet i et specialdesignet skript, som var let at lære. Sproget blev især talt af oprindelige folk, men også mange mennesker af europæisk afstamning lærte at tale det. Måske så mange som 100.000 mennesker i slutning af 1800-tallet.

Redaktionen og nyhedsavisens læsere var nysgerrige mennesker, og indholdet er nogle gange fremragende. Quizzen i denne uge handler om én artikel i avisen. Da avisens forfatter mødte en mand fra Kina i Canada, spurgte de ham om oplysninger om denne mands sprog. Konkret spurgte de om tal og hverdage, og her er de skrevet her i det lokale skriftsystem, i avisen.

David “Chinook Man” Robertson, redaktøren af Chinookjargon.com, som lærte at læse skriftsystemet, transskriberede ordene til latinske bogstaver. Her er de:

<1.> iit  
<2.> ngi 
(?) 
< 3.> hlam
<4.> hlii
<5> hn    

<6> lawk   

<7> tit  

<8> pat  

 <9> kyuh 

<10> sip

Ugedagene på dette sprog:

Sondi        lat bai
Mondi       lat bai iit
Tyusdi      lat bai nyui
Winisdi    lat bai hlam
Tyursdi    lat bai hlii

Fraidi        lat bai hn
Satirdi      lat bai lawk

Spørgsmålet er: kan du finde ud af, hvilket sinitisk sprog/hvilken kinesisk dialekt manden talte? De mange læsere af Chinookjargon.com-bloggen har ikke fundet den endnu. Den blev udgivet i 2015.

Din quizmaster har fundet det sinitiske sprog/kinesiske dialekt, ordene er skrevet på. Kan du gentage denne bedrift og vinde denne uges quiz?

For mere information, se dette link:

https://chinookjargon.com/2015/09/18/shaina-man-mamuk-kansih-kakwa/

Send dit svar senest mandag den 28. August2023, kl. 8.30 til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier! Især bøger om sprog og lingvistik! Eller dvd’er. Eller T-shirts. Du kan vælge emnet!

QUIZ: which Chinese dialect is this?

Along the Northwest Coast of North America, the pidgin Chinook Jargon or Chinuk Wawa is traditionally spoken. In British Columbia, Canada (where there are now many forest fires), a newspaper was published called Kamloops Wawa for around ten years, from 1891. It was published in the Chinuk Wawa language, and the newspaper was written in a specially designed script which was easy to learn. The language was especially spoken by Indigenous people, but also many people of European descent learned to speak it. Perhaps as many as 100,000 people.

The editors and the readers of the newspaper were curious people, the contents are sometimes amazing. The quiz this week is about one specific article in the paper. When the author of the newspaper met a man from China in Canada, they asked him information about his language. Specifically they asked him about the numerals and weekdays, and here they are, written in the local writing system, in the newspaper.

David “Chinook Man” Robertson, the editor of Chinookjargon.com, who learned to read the writing system, transcribed the words into Latin letters. Here they are:

Numerals 1-10 in “Shaina man”’s language:

<1.> iit  
<2.> ngi
(?)
< 3.> hlam
<4.> hlii
<5> hn    

<6> lawk   

<7> tit  

<8> pat  

 <9> kyuh 

<10> sip

Days of the week in this language:

Sondi      lat bai
Mondi    lat bai iit
Tyusdi     lat bai nyui
Winisdi   lat bai hlam
Tyursdi   lat bai hlii
Fraidi       lat bai hn
Satirdi     lat bai lawk

The question is: can you find out which Sinitic language/Chinese dialect the man spoke? The many readers of the Chinookjargon.com blog did not find it yet. It was posted in 2015.  

Your quizmaster has found the Sinitic language/Chinese dialect the words are written in. Can you repeat this feat and win this week’s quiz?

For more information, see this link:

https://chinookjargon.com/2015/09/18/shaina-man-mamuk-kansih-kakwa/

Send your answer(s) no later than August 28 2023, at 8.30 A.M. (Denmark time) to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes! Especially books on language and linguistics.

Recent winners/Vindere for nyligt

MH (København)

MB (Hellerup) 2xJGM (Aarhus)CE (Sønderjylland): Roman Jakobsen: Kindersprache, Aphasie und allgemeine LautgesetzeMB (Hellerup) Turkish Phrasebook & Dictionary + Contemporary Change in UkraineBJ & kusine: Professoren og galningen (Simon Winchester) og Sprogets verden (Rasmus Gottschalk og Marianne Terp)GSJ (Aarhus) 3xTW (Bogense)THD (Jylland & Island)FA (Aarhus).        Course in Spoken Urdu.

MH (København) 2x  Den lille sprog(lærer)

JH (Aarhus)         Le Créole Maurician de Poche (parlør for Mauritiansk kreol)

FA (Iran)               Introducing practical phonetics (Ian Mackay)

TW (Fyn)            Den lidt mindre Store Danske Pomphoplædi

YG (Aarhus)      Eli Fischer-Jørgensen

SSS (Aarhus)      Noget fonetik..

SKL (Aarhus)

KK (Poland)        English-Only Europe? Challenging Language Policy (Robert Phillipson)

NVT (Aarhus)      Vocabulary and language teaching (Ronald Carter and Michael McCarthy)

M (Aarhus)         Fars hammer Moders stemme (Niels Davidsen-Nielsen)

TW (Fyn)              Thai Grammatik for Begyndere.

MH (Aarhus) ”New Geographies of Language” af Rhys Jones og Huw Lewis (EUR 124.99)

LSG (Aarhus) “Brug Sproget” af Ole Togeby. (DKK 122)

SKL (Aarhus)

TW (Bogense) Kleine ungarische Grammatik af József Tompa. (EUR 14,18)

FA (Aarhus): The writing process af Quentin af L. Gehle & Duncan J. Rollo. (24,95 US$)

SKL (Aarhus)

BS (Aarhus): Sprogbog (af Ole Togeby). (DKK 65)

MK (Jylland/Jutland): Altisländisches Elementarbuch af Andreas Heusler. (USD 22-30)

SKS (Jylland/Jutland): Tidsskrift for sprogforskning, årgang 2, nummer 2. Form og betydning. Bidrag til syntaks-semantik-interface i sprog og grammatik.

Recent winners/Vindere for nyligt

MH (København)

MB (Hellerup) 2xJGM (Aarhus)CE (Sønderjylland): Roman Jakobsen: Kindersprache, Aphasie und allgemeine LautgesetzeMB (Hellerup) Turkish Phrasebook & Dictionary + Contemporary Change in UkraineBJ & kusine: Professoren og galningen (Simon Winchester) og Sprogets verden (Rasmus Gottschalk og Marianne Terp)GSJ (Aarhus) 3xTW (Bogense)THD (Jylland & Island)FA (Aarhus).        Course in Spoken Urdu.

MH (København) 2x  Den lille sprog(lærer)

JH (Aarhus)         Le Créole Maurician de Poche (parlør for Mauritiansk kreol)

FA (Iran)               Introducing practical phonetics (Ian Mackay)

TW (Fyn)            Den lidt mindre Store Danske Pomphoplædi

YG (Aarhus)      Eli Fischer-Jørgensen

SSS (Aarhus)      Noget fonetik..

SKL (Aarhus)

KK (Poland)        English-Only Europe? Challenging Language Policy (Robert Phillipson)

NVT (Aarhus)      Vocabulary and language teaching (Ronald Carter and Michael McCarthy)

M (Aarhus)         Fars hammer Moders stemme (Niels Davidsen-Nielsen)

TW (Fyn)              Thai Grammatik for Begyndere.

MH (Aarhus) ”New Geographies of Language” af Rhys Jones og Huw Lewis (EUR 124.99)

LSG (Aarhus) “Brug Sproget” af Ole Togeby. (DKK 122)

SKL (Aarhus)

TW (Bogense) Kleine ungarische Grammatik af József Tompa. (EUR 14,18)

FA (Aarhus): The writing process af Quentin af L. Gehle & Duncan J. Rollo. (24,95 US$)

SKL (Aarhus)

BS (Aarhus): Sprogbog (af Ole Togeby). (DKK 65)

MK (Jylland/Jutland): Altisländisches Elementarbuch af Andreas Heusler. (USD 22-30)

SKS (Jylland/Jutland): Tidsskrift for sprogforskning, årgang 2, nummer 2. Form og betydning. Bidrag til syntaks-semantik-interface i sprog og grammatik.

 

 

 

SOLUTION

 

On this site:

https://lingweb.eva.mpg.de/channumerals/Sino-Tibetan.htm

one can find the numerals 1-10 (and more) in the languages of the world, among them 43 Sinitic languages. The languages that seem closest to what the Chinaman process Taishanese, Guagdong, China.

 

“Shaina man”’s language:

<1.> iit  
<2.> ngi 
(?) 
< 3.> hlam
<4.> hlii
<5> hn    

<6> lawk   

<7> tit  

<8> pat  

 <9> kyuh 

<10> sip

 

Taishanese of Guagdong:

 

1. zit55  / it55
2. ᵑɡei31 / ŋi31
3. ɬam33
4. ɬei33
5. m̩55 / ŋ̩55
6. løk21
7. tʰit55
8. pat33
9. kiu55
10. sip21

 

https://lingweb.eva.mpg.de/channumerals/Chinese-Yue-Taishan.htm

 

 

https://lingweb.eva.mpg.de/channumerals/Chinese-Hakka-Mexian.htm

 

1. it1
2. ŋi53
3. sam44
4. si53
5. ŋ31
6. liuk1
7. tsʰit1
8. pat2
9. kiu31
10. sep5

 

Jiangxi Shangyou Hakka,

 

https://lingweb.eva.mpg.de/channumerals/Chinese-Hakka-Jiangxi.htm

 

1. ie55
2. ni55
3. sã24
4. sɿ11
5. ŋ42
6. tiu55
7. tɕʰie55
8. pa55
9. tɕiu42
10. se55

 

https://lingweb.eva.mpg.de/channumerals/Chinese-Yue-Taishan.htm

 

Taishanese, Guagdong, China

 

1. zit55  / it55
2. ᵑɡei31 / ŋi31
3. ɬam33
4. ɬei33
5. m̩55 / ŋ̩55
6. løk21
7. tʰit55
8. pat33
9. kiu55
10. sip21

 

Nanning PinghuaChina

 

https://lingweb.eva.mpg.de/channumerals/Chinese-Pinghua-Nanning.htm

1. ɐt33
2. ȵi223
3. ɬam41
4. ɬi55
5. ŋ̩13
6. løk24
7. tsʰɐt33
8. pat33
9. kou33
10. ɕɐp22

 

 

QUIZ: which Chinese dialect is this?

 

At the Northwest Coast of North America, the pidgin Chinook Jargon or Chinuk Wawa is spoken. In British Columbia, Canada, a newspaper was published called Kamloops Wawa, which was published in Chinuk Wawa, in a specially designed script which was easy to learn. It was especially spoken by Indigenous people, but also many white people learned to speak it.

The editors of the newspaper were curious, and when they met a man from China, they asked them numerals and weekdays in his language, and they are written here in the local writing system.

 

 

Chinook Man David Robertson, the editor of Chinookjargon.com, transcribed the text into Latin letters. Here they are:

 

Numerals 1-10 in “Shaina man”’s language:

<1.> iit  
<2.> ngi 
(?) 
< 3.> hlam
<4.> hlii
<5> hn    

<6> lawk   

<7> tit  

<8> pat  

 <9> kyuh 

<10> sip

 

Days of the week in this language:

Sondi      lat bai
Mondi    lat bai iit
Tyusdi     lat bai nyui
Winisdi   lat bai hlam
Tyursdi   lat bai hlii
Fraidi       lat bai hn
Satirdi     lat bai lawk

 

The question is: can you find out which Sinitic language/Chinese dialect the man spoke? The many readers of the Chinookjargon.com blog did not find it.

 

For more information, see this link:

 

https://chinookjargon.com/2015/09/18/shaina-man-mamuk-kansih-kakwa/

 

Your quizmaster has found the Sinitic language/Chinese dialect. Can you repeat this feat and win this week’s quiz?