Ugens sprogquiz om en lingvist og en sætning. Frist: 6. Februar 2023, kl. 8.30

Quiz om en lingvist og en af hans/hendes sætninger

Dette billede afspejler en berømt sætning, som en berømt lingvist har brugt gentagne gange for at lave en påstand om Sproget.

Quiz 1 for faktanørds:

(a) Hvem er sprogforskeren?

(b) Hvad er sætningen?

Quiz 2 for de kreative (hvis de kunne svare quiz 1):

Kan du kreere en kontekst hvori ordene fra denne sætning, i den samme rækkefølge, men måske med kommaer, citationstegn osv., virker naturligt?

Send dit svar senest mandag den 6. Februar 2023, kl. 8.30 til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier! Især bøger om sprog og lingvistik! Eller dvd’er. Eller T-shirts. Du kan vælge emnet!

Screenshot 2023 01 26 at 16.20.32

Quiz about a linguist and one of his/her sentences

This picture reflects a famous sentence that a famous linguist has used repeatedly to make a point about Language.

Quiz 1, for the fact-based people

  • Who is the linguist?
  • What is the sentence?

Quiz 2, for the creative people (if they could find the answer to quiz 1):

Can you create a context where the words used in this sentence, in the same order, but perhaps with commas, quotation marks, etc. looks natural?

Send your answer(s) no later than  February 6, at 8.30 A.M. (Denmark time) to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes! Especially books on language and linguistics! Or DVDs. Or T-shirts. You can choose the topic!

 

Sidste uges quiz. Og vinderen er…

 

I sidste uge præsenterede vi en lang liste med 46 (!) engelsksprogede bogtitler, der indeholdt sekvensen “grammar of” i titlen. Kun mindre end en håndfuld af disse bøger vedrørte sprog, resten handlede om kunst, film, penge, ansvar, forfatterskab osv. – kort sagt, livet.

 

Vi bad læserne at gætte, hvilken af titlerne der ikke fandtes. Det var der ikke mange, der gjorde en gæt.Alternativt tilbød vi læserne muligheden for at gennemgå hele listen og tjekke. Og der var nogle der gjorde. Det gjorde Line Geertsen, og de fandt ud af, at ‘The grammar of nature’ ikke eksisterer, og at den ene titel (oversæt) ‘Grafologiens grammatik’ var ufuldstændig, da den fulde titel lyder: ‘Hvordan man læser karakter i håndskrift; Eller, grammatikken for grafologi beskrevet og illustreret«. En anden læser også opdagede at denne titel var ufuldstændig, men han fandt alle andre.

 

Juryen besluttede, at Line S. Geertsen er denne uges vinder. Selvom den bog, som de foreslog at være ikke-eksisterende, faktisk eksisterer. I virkeligheden var det alle titler der var rigtige bøger. Men denne bog kunne ikke findes på worldcat.org.

 

Til lykke, Line. Vores præmiedronning tager kontakt med dig. Du kan vinde en eksisterende bog.

 

 

Last week’s quiz: and the winner is….

 

Last week we presented a loooong list of 46 (!) book titles that contained the sequence “grammar of” in the title. Only less than a handful of them related to languages, the rest to art, filmmaking, money, responsibility, writing, etc.  – in short, life. We asked the readers to guess which one did not exist. Not many people did. Alternatively, we offered readers the possibility to go through the whole list and check. Lise Geertsen did, and they found that  ‘The Grammar of Nature’ does not exist, and that one title ‘The grammar of Graphology’ was incomplete, as the full title reads: ‘How to Read Character in Handwriting; Or, the Grammar of Graphology Described and Illustrated’. Another reader also discovered that the title was incomplete.

The jury decided that Line S. Geertsen is this week’s winner. Even though the book they proposed to be non-existent does exist. In fact, all of them. But this book could not be found in worldcat.org.

Congratulations, Line! Our prize-queen will contact you. You can win an existing book.

Recent winners/Vindere for nyligt

LSG (Aarhus)

SKL (Aarhus)

TW (Bogense) Kleine ungarische Grammatik af József Tompa.

FA (Aarhus): The writing process af Quentin af L. Gehle & Duncan J. Rollo.

SKL (Aarhus)

BS (Aarhus): Sprogbog (af Ole Togeby).

MK (Jylland/Jutland): Altisländisches Elementarbuch af Andreas Heusler.

SKS (Jylland/Jutland): Tidsskrift for sprogforskning, årgang 2, nummer 2. Form og betydning. Bidrag til syntaks-semantik-interface i sprog og grammatik.