Ugens quiz om ugens quiz

Denne uges quiz om ugens quiz

Der har været meget lidt interesse for at svare på quizzerne i de sidste par måneder. Hvis jeres quizmaster ser ud til at have det sjovere med at lave quizzerne end resten af verden med at svare på dem, så er det tid til at holde op. Den sidste quiz var så den sidste quiz. Hvis en anden vil tage over som quizmaster, er der ingen grund til at finde quizzer, da vi har mere end ti års quizzer (fem år med Lingoblog), der kan gentages. Hvis du vil ansøge som quizmaster, så skriv til quiz@lingoblog.dk

This week’s quiz about the quiz of the week

There was very little interest in responding to the quizzes in the past few months. If your quizmaster seems to have more fun making quizzes, than the rest of the world responding to them, then it is time to quit. The last quiz was the last quiz. If someone else wants to take over as quizmaster, there is no need to find quizzes, as we have more than ten years of quizzes (five years with Lingoblog) that can be repeated. If you want to apply as quizmaster, write to quiz@lingoblog.dk

Og vinderen er…

Ingen vinder. Vi taber alle sammen.

And the winner is…..

No one. We all lost.

Souvenir: sidste quiz om konsonanter (medlyd) rekreativ lingvistik

Inspireret af Talisman, et af de 40 pseudonymer for den nederlandske sprogforsker-forfatter-matematiker Hugo Brandt Corstius (1935-2014), er der her en quiz, der bygger på din kreativitet.

Lav en sætning eller en novelle, hvor en af følgende sekvenser af tre konsonanter går igen, alle inden for det samme ord, og der må ikke være andre konsonanter i disse ord. De valgte konsonanter kan gå igen, så længe rækkefølgen opretholdes. Ikke alle ord i din sætning eller historie skal indeholde alle tre konsonanter. Du kan vælge mellem et hvilket som helst af disse syv sæt:

Brd, brn, gld, prt, skr, skt, sort

Et eksempel på dansk, for at give dig en idé med -p-r-t-. Du kan gøre dette med ethvert sprog, du kan lide.

En pirat drak Port med pyrit på en party, helt aparte. Han råb til sin hund Parrot: apport!, mens han hørte opera og Andy Pratt.

Send dit svar senest mandag den 5. Februar 2024, kl. 8.30 til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier! Især bøger om sprog og lingvistik! Eller dvd’er. Eller T-shirts. Du kan vælge emnet!

Souvenir: This week’s quiz about consonants in recreational linguistics

Inspired by Talisman, one of the 40 pseudonyms of the Dutch linguist-author-mathematician Hugo Brandt Corstius (1935-2014), here a quiz that builds on your creativity.

Make a sentence or a short story in which one of the following sequences of three consonants recurs, all within the same word, and with no other consonants in these same words. The chosen consonants may recur, as long as the order is maintained. Not all words in the story have to contain all three consonants. You can choose between any of these sets.

Brd, brn, gld, prt, skr, skt, sprt

An example in English, in order to give you an idea with -prt-. You can do this with any language you like.

In a pretty part of the port, a pirate drank Port with pyrite at a party, quite apart. He wanted to part with a part of it to give to his parrot, listening to opera and Andy Pratt.

Send your answer no later than February 5, 2024, at 8.30 A.M. (Denmark time) to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes! Especially books on language and linguistics. 

Recent winners/Vindere for nyligt

Fatemeh A. (The English Language, David Crystal &  The Roman Writing Tables, Bowman)

Birgit J. (Dansk i nullerne, Jørn Lund) & English Phonetics, Otto Jespersen)

Beth S, USA. (Franz Boas and George Hunt, Kwakiutl tales part 2; original edition of 1901, which sells for up to 60o dollars)

Nate F, USA (Father Lejeune, Chinook Rudiments, in a rare pirate edition from around 1980)

Magnus B (Creative SynergiesOn how ideas grow in interaction  af Johanne Stege) Philipsen & Preliminary Approaches to Language Development (Kim Plunkett)

Søren KL 6x (æren/honor)

Noel KH 2x

Andreas H. (Aarhus) (æren/honor)

Merete B. (Jylland) (Læsning og læseundervisning, Carsten Elbro)

CE (Sønderjylland) (Sproget som et billede af Danmark, Steffen H. Larsen)

MH (København) (Fremmedsprogspædagogik (Glahn et al) & Kulturforståelse og forandring (Grethe Heldbjerg)

VKA (Jylland) (Dansk, kultur og Kommunikation, Ed. Mogens Sørensen)

ST.(Bilinguslism and Social Change, Ed. J. Normann Jørgensen)

BJ (Sjælland) Oxford English Picture Dictionary

C (Jylland) Stednavneændringer og Funktionalitet (Dalberg)

MV (Aarhus)  Representing timein natural language (Ter Meulen)

MB (Hellerup) A historical grammar of Japanese & Van Riemsdijk & Williams “Introduction to the theory of grammar

TW (Bogense) Det finske sprogs rødder. Artikler om finsk og den finsk-ugriske sprogfamilie

MH (Hellerup) Madsens ÆØÅ & Meningsfuld Ortografi (Jarmsted)