Ugens sprogquiz. Om “tak” på mange sprog. Frist: Mandag 18. Januar 2021

Ugens quiz om at sige ”tak” på mange sprog.

 

Lingvist Brian D. Joseph holdt en tale på Linguistic Society of America, som kan findes her:

https://muse.jhu.edu/article/775369/pdf

I sin tale udtrykte han sin taknemmelighed på flere sprog. Dette er et citat fra hans tale (antallet tilføjet), i en dansk oversættelse:

Først og fremmest vil jeg sige til alle, der oplever denne artikel i en hvilken som helst modalitet: tak for at gøre det, og jeg vil takke på flere sprog, i et stikprøve af de sprog, hvor jeg ved, hvordan man siger det, således: (1) ευχαριστώ (efxaristó), (2) falemnderit, (3) dhanyavādaḥ, (4) gratias agō, (5) mulțumesc, (6) благодарјам (blagodarjam), (7) ačiū, (8) šukriyaas (9) спасибо (spasibo), (10) merci, (11) gracias, (12) grazie, (13) mîkwêc, (14) todah rabah, (14) tešekkür edirim, (15) šukran, (16) eskerrik asko, (17) thank you og (18) (se figur 1 længere ned).

Quizzen i denne uge er:

På hvilke 18 sprog er Brian Joseph i stand til at sige “Tak”? Den person, der kender / gætter / finder de fleste af dem, vil vinde en attraktiv præmie i form af en sproglig bog eller et sprogligt spændende stykke tøj (nyt!).

Send dit svar senest den 18. Januar kl. 8.30 til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier!  

Figur(e) 1

This week’s quiz about “thank you” in many languages!

Brian D. Joseph held a speech last year at the Linguistic Society of America, which can be found here:

https://muse.jhu.edu/article/775369/pdf

In his speech he expressed his gratitude in several languages. This is a quote from his speech (numbers added):

First of all, I want to say to all experiencing this article in whatever modality: thank you for doing so, and I want to offer thanks multilingually, in a sampling of languages in which I know how to do so, thus: (1) ευχαριστώ (efxaristó), (2) falemnderit, (3) dhanyavādaḥ, (4) gratias agō, (5) mulțumesc, (6) благодарјам (blagodarjam), (7) ačiū, (8) šukriya, (9) спасибо (spasibo), (10) merci, (11) gracias, (12) grazie, (13) mîkwêc, (14) todah rabah, (14) tešekkür edirim, (15) šukran, and (16) eskerrik asko, (17) thank you and (18) (see Figure 1 above).

The quiz this week is:

In which 18 languages is Brian Joseph able to say “Thank you”? The person who knows/guesses/finds most of them, will be the winner of an attractive prize, in the form of a linguistic book or a linguistically exciting piece of clothing (new!).

Send your answer no later than January 18 at 8.30 A.M. to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes!

 

Sidste års sidste Lingoblog quiz

Sidste gang i 2020 viste vi ti rækker af emojier og vi spurgte: Hvilke filmtitler er skjult bag disse emojier?

Vi fik tre svar med ni eller 10 korrekte svar. For nr. 7, var der én af dem der gættede Harry Potter i stedet for Ringenes Herre. Disse tre vinder alle sammen en bog.

1) Askepot

2) Løvernes konge

3) Dumbo

4) Find Nemo

5) Kung fu panda

6) Pearl Harbor

7) Ringenes herre/Harry Potter

8) James Bond

9) Ghost busters

10) Back to the future

De tre vindere er Andreea Mantalina Balas (Grækenland), Arnfríð Petra Mamangun (Færøerne) og Sofia Navarro(Aarhus). Lige nu er det lidt vanskeligt at sende eller hente præmier, da vores præmieskab er under lockdown, men i har vel lidt tålmodighed. Vores præmieuddeler tager kontakt med jer. I vinder en bog (eller CD eller DVD) om et emne de selv synes godt om.

Last year’s last weekly Lingoblog quiz

In the last quiz in 2020, we showed ten series of emojis and we asked: What movie titles are hidden behind these emojis? We got three answers with nine or 10 correct answers. For Nr. 7, there was one of those who guessed Harry Potter instead of The Lord of the Rings. Which may be defendible. All three all win a book on linguistics or languages.

Prizes are shipped worldwide.

  1. Cinderella
  2. The Lion King
  3. Dumbo
  4. Finding Nemo
  5. Kung Fu Panda
  6. Pearl Harbor
  7. Lord of the rings/Harry Potter
  8. James Bond
  9. Ghostbusters
  10. Back to the future

The three winners for the quiz are Andreea Mantalina Balas (Greece), Arnfríð Petra Mamangun (Faroe Islands) and Sofia Navarro (Aarhus). Right now it is a bit difficult to send or pick up prizes, as our prize cabinet is under lockdown, but you probably have a little patience. Our prizedistributor will contact you. You win a book (or CD or DVD) on a(linguistic) topic that you like.

 

Annus contaminabilis 2020.

In 2020, we have awarded prizes to 34 individual winners, and that is one more than in 2019. In return, we have awarded more prizes. Probably close to 50. There was, for example, one exceedingly lucky (and persistent) person who received a total of six prizes. We hope for 2021 that there will be even more participants and even more prizes we can hand out.

 

Annus contaminabilis 2020.

I 2020 har vi uddelt præmier til 34 individuelle vindere, og det er én mere end i 2019. Til gengæld har vi uddelt flere præmier. Der var fx en heldig (og stædig) person der fik hele seks præmier. Vi håber i 2021 på endnu flere deltagere og endnu flere præmier vi kan uddele.

 

Quizzens vindere i 2021. Winners 2021.

Wall of Fame. Æresgalleri.

Sidste år (2020) have vi haft 34 forskellige prisvindere og uddelt 44 præmier. Vi sender præmier over hele verden.

Last year (2020) we gave 44 prizes to 34 different winners. We ship all over the world.

This year’s winners thus far/ Vindere i år indtil i dag:

Andreea Mantalina Balas (Greece/Grækenland),

Arnfríð Petra Mamangun (Færøerne)

Sofia Navarro (Aarhus).

We may still owe the following persons a prize from last year: 

Peter Aagaard Sørensen, Berlin.

Nikita J. Myrting, Aarhus

Anne Leth Sørensen, Odense 

Tine Lykkegaard Nielsen

Jakob Steensig, Aarhus

Susan Bjørn
Jon Lapresa-Serrano
Stephanie Andersen