Når Rihanna ‘mumler’ på sit modersmål

Du har nok lagt mærke til, at du ikke kan forstå, hvad Rihanna synger i omkvædet til sangen ”Work”. Hvad, de færreste ved, er, at hun ikke synger på Engelsk. Sproget, hun synger på, er kreolsproget ’Bajan’.

325px Barbadoes from Thomsons New General Atlas 1817
Kort over Barbados

Et kreolsprog er en type sprog, der kan opstå i særlige situationer, når mennesker, der ikke har noget sprog til fælles, har brug for at kommunikere. Bajan opstod for nogle hundrede år siden blandt Vestafrikanske slaver, der blev transporteret til den caribiske ø Barbados og købt af plantageejere. Slaverne havde behov for at kunne kommunikere med hinanden, men da de kom fra mange forskellige steder i Afrika, havde de ikke ét sprog til fælles. Når mennesker har et behov for at kommunikere, finder de måder at kommunikere, og i mange kolonier er der opstået nye sprog blandt slaver. Ord fra det nigerianske sprog Igbo, fra sproget Twi fra Ghana, og fra Fula, der tales i bl.a. Senegal, bevidner om Barbados’ Afrikanske befolknings mangfoldige ophav. Langt størstedelen af sprogets ord kommer dog fra Engelsk, der var plantageejernes sprog, og dermed det eneste sprog, de nytilkomne slaver dagligt blev udsat for. Det nye sprog, der opstod på øen, adskiller sig dog på mange måder fra engelsk. Dette er sproget Rihanna har hørt talt omkring sig under sin opvækst på Barbados.

Work, wøh, wøh, wøh, wøh, wø

Utallige bloggere og brugere af sociale medier har udtrykt deres harme over, at Rihanna vrøvler og mumler i sangen, så teksten er fuldstændigt uforståelig. Det første de lægger mærke til er, at ordet ”work” nærmest bare bliver til ”wøh”. Det samme gælder ordet ”dirt”, der bliver til ”døh”, og learn, der bliver til noget, der lyder som ”løh”. Øh-lyden i disse ord er udtalt rhotiseret eller retroflekst, hvilket vil sige at tungespidsen peger let opad mod ganen og giver vokalen en r-agtig lyd.

Rihannas grammatik

De fleste på Barbados taler Bajan i hjemmet. Engelsk er dog det sprog, der tales i skolerne og som høres og læses i medierne. De fleste af beboerne på Barbados vil derfor være flydende på både Bajan og engelsk, og de to sprog vil også blive blandet i talernes dagligdags tale. Dette skal dog ikke ses som udtryk for, at sprogene er samme sprog. Det er derimod udtryk for, at folk bruger den fulde palet af muligheder, de har, for at udfolde sig kreativt sprogligt. Det samme ses i minoritets- og emigrantsamfund verden over, hvor folk er flersprogede. Dette forhold præger også teksten til ’Work’.

Lad os tage et kig på et af de steder i teksten, hvor hun synger mest udpræget på Bajan:

Work, work, work, work, work, work
He said me haffi
Work, work, work, work, work, work!
He see me do me
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
So me put in
Work, work, work, work, work, work
When you ah go
Learn, learn, learn, learn, learn
Me nuh care if him
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting

Tekstens sprog adskiller sig fra engelsk på en række punkter. Ord som ’haffi’, der kommer af engelsk ’have to’, findes i adskillige af de caribiske kreolsprog. Man vil også lægge mærke til, at der ikke skelnes mellem ”I”, ”me” og ”my”, men at det alt sammen bare udtrykkes med ”me”. Her er der altså sket en grammatisk simplificering i forhold til Engelsk, men der er ikke tale om en grammatisk fejl. Der er derimod tale om en forskel mellem de to sprogs grammatiske systemer.

Kreolsprogene er som sagt opstået ud fra nogle menneskers behov for hurtigt at få et fælles sprog at kommunikere på. Det man ser i disse sprog er, at grammatiske bøjninger simplificeres og at uregelmæssigheder udglattes. Det kan man f.eks. se i sætningen ”me nuh care if him hurt”, hvor man bare siger ”nuh care” i stedet for ”do not care”.

Der er dog ikke kun tale om simplificeringer, men også om helt ny grammatik. På bajan bøjer man ikke verberne efter hvornår de foregår. ’Learn’ hedder ikke ’learned’ i datid, men altid bare ’learn’. Man sætter derimod en række ord foran udsagnsordet for at markere hvornår det foregår.

“You learn” ville altså både kunne være “du lærer” og “du lærte”. ”You ah learn” ville derimod oversættes med ”du er i gang med at lære”, og ”you don learn” oversættes med ”du plejer/plejede at lære”. I sangen møder vi sætningen ”when you ah go learn”, der godt på overfladen kunne ligne det engelske spørgsmål ”When are you going to learn”. Dette spørgsmål kunne lige så godt på bajan formuleres ”when you learn”. Når man sætter ”ah go” foran et udsagnsord, marker det, at handlingen er noget, der kommer til at ske i fremtiden.

Ikke alle fra Caribien er fra Jamaica

220px Flag of Jamaica.svg
Jamaicas flag

Mange af føromtalte bloggere har opdaget, at Rihanna ikke synger på Engelsk. Mange af disse har påstået, at hun derimod synger på jamaicansk patois. Dette jamaicanske kreolsprog kendes fra utallige stykker musik, og man finder også træk fra jamaicansk i danske reggaesange. Men bajan adskiller sig fra jamaicansk, både grammatisk og når det kommer til udtale.

218px Flag of Barbados.svg
Barbados’ flag

Som mange caribiske sangere har Rihanna da også lånt ord og vendinger fra andre caribiske sprog i nogle af hendes tidligere sange. I hendes gennembrudshit ”Pon de replay” synger hun bl.a. ”all de gyal pon de dancefloor”, som i oversættelse ville lyde ”all the girls on the dancefloor”. På bajan ville ”girl” ikke udtales ”gyal” men mere som ”gøh”. Jeg ved, at man udtaler det ”gyal” på kreolsproget Trini fra øen Trinidad, men om det er der hun har det fra, skal jeg ikke gøre mig klog på.

 

Dette indlæg er en redigeret udgave af et indlæg, der tidligere har være trykt på Modkraft.dk.

Coverbillede fra Pixabay.

Yonatan Ungermann Goldshtein er ph.d.-studerende på lingvistik og er interesseret i sprogmøder, sprogkontakt og sprogs udvikling. 

3 kommentarer til “Når Rihanna ‘mumler’ på sit modersmål”

  1. Interessant! Jeg læste for nylig en artikel om “Negerkreolsk”, det fællessprog som opstod på de dansk vestindiske øer. Bortset fra at sproget her var baseret på hollandsk, så er der mange lighedspunkter med det du skriver om Bajan, så som forenklinger, sætningsopbygning o.lign. Desværre er den sidste som talte Negerkreolsk forlængst død; men der findes masser af ordbøger, skolebøger, dagbøger, bibeloversættelser osv., bl.a. fordi missionerende Herrnhutere fik tilladelse både at missionere blandt slaverne, og oprette skoler for dem!

    Svar
  2. Hej! Spændende artikel med nogle gode pointer. Jeg synes dog, som en lille sidebemærkning, det er ærgerligt og lidt spøjst, at billedet af Rihanna ikke er af hende, men derimod en voksfigur af hende.

    Svar

Skriv en kommentar