‘They’ brugt som entalsform

I anledning af kvindernes internationale kampdag 8. marts bringer vi tre indlæg om køn i sproget – nærmere bestemt om de stedord, vi bruger om os selv og andre. Dette indlæg handler om hvordan man kan undgå kønnede stedord ved at bruge ‘they’ som entalsform. Læs også “Kønsneutrale stedord” og “Han, hon og … hen?“. 

Pronomener kaldes også for stedord på dansk, og det er en type ord, der kan stå i stedet for et navneord eller et egennavn. På engelsk bruges de personlige stedord; he, she og it afhængig af om der tales om en mand, kvinde eller noget, der ikke har genstand for køn, såsom objekter eller koncepter. Dette system forudsætter en virkelighed, hvor der udelukkende eksisterer to binære køn. Men hvad med de kønsidentiteter der er midt imellem eller slet ikke mand eller kvinde?   

Eftersom engelsk officielt udelukkende kan udtrykke to forskellige køn i sit valg af pronomener, i form af he/him og she/her, sker der en naturlig ekskludering af ikke-ciskønnede, der ikke identificerer sig som hverken mand eller kvinde. Det er her der opfattes et tomrum i sproget; manglen på naturligt at henvise til en person, der ikke identificerer sig med pronomenerne he eller she.

Cobbe portrait of Shakespeare
Shakespeare er blandt andre kendt for at have brugt ‘they’ som entalsform i sine tekster.

Pronomenet they er officielt (det vil sige ifølge tekstbøger, ordbøger etc.) brugt for tredjeperson flertal. Det vil sige, at they eksempelvis beskriver en gruppe mennesker: This is Peter and Katerina. They are my friends. Virkeligeheden ser anderledes ud. They kan og bliver brugt som tredjeperson ental, altså som et ‘alternativ’ til he eller she.  They har været benyttet til at henvise til tredjeperson entalsenheder, når køn enten var ukendt eller irrelevant, i mindst et par hundrede år. Berømte forfattere som Shakespeare, Oscar Wilde og Jane Austen er kendt for at have benyttet sig af they som entalsform i deres tekster. Alligevel er det singulære they endnu ikke blevet anerkendt for at være korrekt brug af engelsk. Hvordan kan det være, at der ikke er en overensstemmelse mellem, hvad der anses for at være ‘grammatisk korrekt’ og hvordan der egentlig bliver talt?

Udover brugen af ‘they’, har der tidligere også været en anden fortolkning af, hvad der kunne ses som et kønsneutralt pronomen; I 1850 blev en lov vedtaget i Storbritannien, der skulle medvirke til at forkorte det engelske sprog. Denne lov foreskrev, at det grammatiske køn maskulinum var det dominerende køn, og at pronomenet he burde bruges i en kontekst, hvor køn var ukendt eller irrelevant. Derfor er sætningen When a high school teacher is teaching English, he should use appropriate textbooks grammatisk korrekt, selvom pronomenet he ikke henviser til en mand. Denne type pronomen er kendt som ‘generic he’. Loven i 1850, som er kaldet for The Act of Shortening the Language used in Acts of Parliament, skulle der eftersigende være taget initiativ til, efter en debat havde floreret blandt engelske grammatikere, der argumenterede stærkt imod brugen af det kønsneutrale they. Deres overordnede argument, virker til at være baseret på den præmis, at kvinder og børn, er underlegne det maskuline køn, og dette bør blive udtrykt i sproget grammatisk. Underforstået, burde maskulinitetens overlegenhed legitimere, at det tætteste det engelske sprog kommer på et kønsneutralt pronomen er et, der er fuldstændig identisk med det maskuline pronomen i tredjeperson ental.

Brugen af pronomener udelukkende som det foreskrives i grammatikbøgerne, kan måske virke som en meget fornuftig afgørelse, for at gøre sproget nemmere at forstå, det eneste er dog at der ikke er blevet taget hensyn til, at sproget ikke udformer sig som grammatikbøgerne opstiller det. Så selvom they ifølge grammatikregler kun bliver brugt om flertalsenheder, ses det ofte blive brugt om både flertalsenheder og entalsenheder. Og dette sker ofte, for at udtrykke manglen på relevans eller kendskab til køn.

 

Rikke Bodholt Sørensen læser lingvistik. Artiklen er baseret på hendes bachelorprojekt, fra efteråret 2017, omhandlende kønsneutrale pronomener, primært om brugen af singular they på engelsk.

Coverfoto er fra Bodine, Ann. 1975. Androcentrism in prescriptive grammar: singular ‘they’, sex-indefinite ‘he’, and ‘he or she’. Language in Society 4(2): 129-146

Illustration i teksten er fra Wikimedia Commons: By Unknown artist, possibly photographed by Oli Scarff – Getty Images(?)[1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6189379.

2 kommentarer til “‘They’ brugt som entalsform”

  1. det er en skam at der ikke er gengivet eksempler på entals “they” fra de nævnte forfattere.

    Svar

Skriv en kommentar