Anmeldelse af “Samtale er guld”

gukd samtakle

Samtale er guld. Det er det mest effektive system til tidlig læring, som vi har” (Erika Christakis 2016: 9 i Bylander og Krogh 2018: 9). Med dette citat som grundlag beskriver og inspirerer Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh, hvordan man bedst muligt kan understøtte børns sproglige og kommunikative udvikling i dagtilbuddets hverdag.

Kommunikation og sprog som læreplanstema

I forbindelse med den nye dagtilbudslov i 2018 fulgte regler om ”en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag for alle dagtilbud” (Børne- og Socialministeriet). Dette værdigrundlag blev formuleret i den styrkede pædagogiske læreplan, der skal understøtte og styrke alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den styrkede pædagogiske læreplan består af 6 læreplanstemaer, hvori det ene er kommunikation …

”Mor, du siger tre ting, så siger jeg tre ting” – En anmeldelse af guidebogen ”Bogen om alting, ingenting, Emil og dragen”

bog på hvid

Sådan starter fortællerlegen mellem Rie Skovgaard og hendes søn, Emil. Hun vælger tre ord, han det samme, og så skal de sammen stykke en fælles historie sammen. Det er, hvad hun i dag kalder for ”Fælles flow-fortælleringer”.

Fælles flow-fortællinger

Fælles flow-fortællinger er en teknik, hvor barn og voksen sammen laver en historie. Det er en måde at have det sjovt på sammen med et barn, men også styrke ens evne til at tænke kreativt på. Guiden er nemlig skrevet med henblik på at få flere voksne og børn til at opleve glæden ved at skabe ”sjove, spændende, søde, uhyggelige og overraskende fortællinger” sammen.

De seks ord, som barnet og den voksne sammen vælger, behøver ikke have nogen relation …

Kan børns læseforståelse have noget at gøre med deres evner til at fortælle en historie?

kjems cover

Vi mennesker fortæller historier mange gange i løbet af vores dag: historier fra fantasien; historier om noget, vi har oplevet; og historier om viden, vi har tilegnet os. Derfor synes jeg, at det er utroligt interessant at undersøge, hvordan udviklingen af narrative kompetencer foregår. I mit speciale undersøgte jeg bl.a., om børns læseforståelse relaterede sig til deres evner til at organisere deres narrativer. Hvis de er gode til at læse, er de så også gode til at organisere en historie?

Børns læseforståelse udvikles i takt med at deres afkodningsevner, dvs. evner til at læse, og deres lingvistiske sprogforståelse, bl.a. ordforråd, udvikles. Det er en såkaldt cirkulær proces, hvor læseforståelsen fremmes, når ordforrådet fremmes, samtidig med at afkodningsevnerne fremmes (Elbro 2001). …

Fysiske sprogmiljøer: en forskningsforankret guidebog

000634765 fysiske sprogmiljoeer sanne schou olesen fabio trecca 9788771606584 2 0

De sidste par år har gode miljøer og anvendelige strategier, der alle understøtter børns sprogtilegnelse og sprogudvikling, været i fokus inden for børnesprogsforskningen. Justin Markussen-Browns ph.d.-afhandling er en af de mange forskningsbidrag til området. Afhandlingen omhandler kvaliteten af danske daginstitutioners sprogpædagogiske arbejde, hvor fysiske sprogmiljøer er en af elementerne. Resultaterne viste, at kvaliteten kunne være højere, idet der var stor variation daginstitutionerne imellem. I den forlængelse har Justin Markussen-Brown, Sofie Neergaard, Sanne Schou Olesen og Fabio Trecca udgivet bogen ”Fysiske sprogmiljøer: en forskningsforankret guidebog”. Bogen er formet som en guidebog til det pædagogiske personale i vores daginstitutioner, samt forældre, som ønsker at optimere barnets fysiske sprog- og literacymiljøer.

Hvorfor fokus på fysiske sprogmiljøer?

Gode tale- og skriftsprogskompetencer er …