Projekt Generation Global

I Europa har vi brug for unge med stærke kompetencer på det sproglige område og med interkulturelle færdigheder, så de kan tackle de udfordringer, der opstår i de europæiske samfund og især på arbejdsmarkedet i fremtiden. Nyere undersøgelser har vist, at der er en stor procentdel af unge, der mangler tilstrækkelige sprogkundskaber. Samtidig kan der konstateres en stigende efterspørgsel efter flersprogede kompetencer på arbejdsmarkedet. Projekt Generation Global skal bidrage til løsningen af begge udfordringer.

Projektet Generation Global: Multilingualism and intercultural skills for a dual-competency workforce of the future er et EU-finansieret, internationalt samarbejdsprojekt mellem Skotland, Norge og Danmark. Projektet skal skærpe bevidstheden blandt forskellige interessenter for, at det er relevant at kunne andre sprog end engelsk på det moderne arbejdsmarked.

AU logo csm NCFF logo FINAL RGB moerk 1 ad6167245b csm scilt logo 74e7e1e032 csm FS LOGO VENSTRE 1000 7ae387583c

Projektet har tre primære målgrupper:

  • Erhvervslivet. Virksomhederne, som vi har med som samarbejds- og dialogpartnere i projektet,csm bodilogjan2 d41462e638 har til opgave at hjælpe med at definere en klar profil for den flersprogede arbejdsstyrke, så udbuddet fra uddannelsernes side passer til behovet, og så der skabes efterspørgsel efter de flersprogede kompetencer, virksomhederne har brug for.
  • Uddannelses-, studie- og karrierevejledere, skoleledere, sproglærere og uddannelsesplanlæggere. Vi ønsker med projektet at gøre denne målgruppe mere bevidst om FMS aktivitetrelevansen af dobbelte kompetencer i uddannelsen, så de hjælper med at tilvejebringe praktiske løsninger på udfordringen med at skabe plads til at opbygge sproglige og interkulturelle kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.
  • Unge selv, der skal blive bevidste om nødvendigheden af at erhverve og efterspørge alle de relevante kompetencer, som fremtiden kræver af dem. Til denne målgruppe hører også forældre, som hjælper og støtter de unge i deres uddannelsesovervejelser

I projektet udvikler vi, afprøver og implementerer innovative tilgange til at motivere unge til at vælge flere sprog og være opmærksomme på interkulturelle ligheder og forskelle samt til at gøre erhvervsliv og uddannelsesplanlæggerne bevidste om veje til at klare udfordringerne.

Vi arbejder internationalt sammen om at opbygge nationale toolkits, som skal henvende sig til de forskellige målgrupper. Disse toolkits offentliggøres på projektets hjemmeside https://projekter.au.dk/generationglobal/.

Et af disse toolkits målrettet unge mennesker og deres forældre er nu snart færdigt. Dette toolkit vil vi gerne præsentere ved et arrangement, hvor vi også benytter os af lejligheden til mere bredt at diskutere udfordringer og løsningsforslag til målgruppernes arbejde med fremmedsprog.

Derfor vil vi gerne invitere alle, som interesserer sig for disse emner til dialog med os og hinanden på dette introduktions- og debatarrangement mandag d. 6. december 2021 kl. 12.15 – 16.00 på Aarhus Universitet.

Se program og link til tilmelding (tilmeldingsfrist er d. 1. december 2021) her.

Vi glæder os til at se jer til en frugtbar og fremtidsrettet dialog!

Ana Kanareva-Dimitrovska, ph.d. i fremmedsprogsdidaktik, projektkoordinator Det Nationale Center for Fremmedsprog, Projektleder European Center for Modern Languages – ECML Kontaktpunkt Danmark, Aarhus Universitet.

Skriv en kommentar