Sjove og hyggelige sprogstimulerende bøger til vuggestuebørn

Bobby er en sød og nysgerrig toårig dreng med et nuttet firkantet hoved. Han bor sammen med sin mor og far og går til daglig i vuggestue sammen med sine venner, Aia og Kevin, hvor Voksen Lars passer på dem. Bobby er samtidigt hovedkarakteren i Bobby-bøgerne, en serie bestående af seks bøger målrettede børn i alderen 1-3 år med hver sit særligt sprogunderstøttende fokus. Bobby-serien er udviklet af de dygtige folk fra Sprogeriet, som har en baggrund inden for logopædi og pædagogik. Qua børnesprogsentusiast har jeg — i samarbejde med min ældste datter som stolt repræsentant for bøgernes målgruppe — haft den store fornøjelse at anmelde bogserien.

Bobby-serien består af seks bøger, hvor hver bog er designet til at styrke sprogfærdigheder inden for et bestemt sprogligt domæne: fra fonologi, ordforråd og sprogforståelse til narrative færdigheder, kommunikative strategier og grammatik. Alle seks bind fortæller små historier om Bobbys dagligdag i vuggestuen, og Bobbys handlinger, følelser samt de fysiske rammer, hvor hans historier foregå i er i høj grad genkendelige for de små læsere. Bobby er en stereotypisk vuggestuedreng i en stereotypisk daginstitution, og dette gør ham og hans historier meget relaterbare helt fra starten.

grammatik sprogoen sprogeriet
Bobby og mor i vuggestuen

Bøgerne er tiltænkt fælles højtlæsning, og indholdet er udviklet til at opfordre voksen og barn til at indgå i læringsrige interaktioner. Ved hjælp af velgennemførte tekster og grafikker bliver den voksne læser understøttet i at bruge simple evidensbaserede sprogstimulerende tiltag: At stille åbnende spørgsmål, at navngive ting, handlinger og følelser, mm. Ligeledes inviteres de små læsere til at deltage aktivt i fortællingen. Den voksne instrueres til at læse de seks bøger “som almindelige børnebøger”, men får samtidigt at vide, at bøgerne i høj grad lægger op til improvisation i form af yderligere dialog og snak mellem voksen og barn/børn under læsningen. Bagsiden på hver bog rummer en kort forklaring på hvilke sproglige og kommunikative områder, som bogen er designet til at stimulere. Bøgerne kan derfor bruges af alle og forudsætter ikke, at man ved noget om børns sprogudvikling.

Seriens første og tykkeste bog, Bobby bruger sprogets lyde er designet til at støtte den lille læsers tidlige fonologiske evner. Bogen beskriver et typisk Bobby-døgn fra aften til aften. Der er 15 små episoder, lige så mange som der er konsonanter (fonetisk defineret og ordinitielle) på dansk, og hver episode har fokus på én konsonant. Vi finder for eksempel en lille historie om Bobbys bad, som består af mange ord der begynder med bogstavet B, og ligeledes for bogstavet L en historie om den lille dreng, der leger med et legetog sammen med Lars. Bogen opfordrer til, at man gør sproglydene ekstra tydelige i udtalen og leger med sproglydene sammen med barnet under læsningen.

Bobby gul 1
Bobby lærer nye ord

I seriens anden bog, Bobby lærer nye ord finder vi små fortællinger om ting, som de små læsere typisk kender fra deres hverdag. Der bruges mange forskellige ord for adskillige genstande. Disse ord står med fed i teksten, og de mange fine billeder og figurer lægger nemt op til, at man sammen med barnet leger med at koble målordene med de genstande, de refererer til. Bogen er derved med til at støtte tilegnelsen af semantisk relaterede ord i meningsfulde kontekster. Bogen støtter også forståelsen af over- vs underbegreber (køretøjer, madvarer, tøj, bestik osv.) samt logisk tænkning (for eksempel, at man kan se køretøjer på gaden, men ikke på himlen) hos barnet.

 

Bobby blC3A5
Bobby læser bog

I den tredje bog, Bobby læser bog følger vi hovedpersonen, mens han sammen med Aia og Kevin får læst bog af Voksen Lars. Bogens formål er at afprøve og støtte barnets forståelse af forskellige informationer ved hjælp af simple spørgsmål med to svarmuligheder. Når Voksen Lars eksempelvis beder Bobby om at “hente bogen med en hund på forsiden”, skal barnet pege på billedet af bogen med hunden på forsiden frem for på billedet af bogen med æblet på forsiden. Spørgsmålene er muligvis lidt for simple for de ældre vuggestuebørn, men det interaktive element gør det alligevel sjovt.

 

Bobby rC3B8d
Bobby holder fødselsdag

Seriens fjerde bog, Bobby holder fødselsdag har fokus på børns narrative færdigheder. Hvert opslag i bogen fortæller om en lille stund fra Bobbys store dag i vuggestuen, og hver handling er associeret med en følelse: Bobby klapper i hænderne fordi han er glad, Bobbys mave knurrer fordi han er sulten. Hver historie inviterer dermed til refleksion over årsag-virkning-relationer og er med til at støtte barnets evne til at forstå og producere sammenhængende narrativer. Bogen lægger godt op til understøttelsen af logisk tænkning (“Hvorfor kommer der mon ikke noget tis i toilettet?”) og forudsigelse (“Mon Bobby så bliver glad igen?”). Også i denne bog tages der udgangspunkt i genkendelige episoder fra barnets eget liv og hverdag, hvilket er med til at styrke barnets forståelse af rutiner, sociale regler og forventninger. Det er for eksempel ret hyggeligt, at alle seks bøger slutter med Bobby, der bliver hentet i vuggestuen og vinker farvel til Voksen Lars.

Bobby grC3B8n
Bobby viser hvad han vil

Bobby viser hvad han vil i seriens femte bog, som er tiltænkt understøttelsen af barnets kommunikative strategier. Bogen præsenterer os for flere hverdagsepisoder, hvor Bobby har lidt svært ved at sætte ord på sine tanker og følelser. Han bliver trist, skriger og sågar slår. At kunne sætte ord på sine og andres følelser er nødvendig for at kunne snakke om, hvad man tænker, føler og vil samt for at kunne reagere hensigtsmæssigt på andres følelser. Teksterne hjælper dermed voksen og barn med at forstå de følelser, som står bag Bobbys reaktioner; på hvordan de kommer eller kan komme til udtryk; og på hvordan man kan lære at genkende visse følelser i sig selv og hos andre. Det veludførte billedmateriale støtter aflæsningen af kropssprog og mimik.

Bobby turkis
Bobby finder ting

I seriens sidste bog, Bobby finder ting sættes der fokus på understøttelsen af grammatiske færdigheder. Ved hjælp af illustrationer og tekster med særlig fokus på ental- og flertalsformer (et æble vs flere æbler) samt ejefald (Bobbys sang vs Aias sang) fortælles der om hverdagsepisoder. Der gøres brug af spørgsmål om en-/flertal eller ejfalds-s med to svarmuligheder, hvor barnet kan udpege det korrekte af to billeder. Barnet inddrages således endnu engang aktivt ved at give det relevante svar og er derved med til at fortælle historien. Bogen understøtter også indirekte tilegnelse af andre grammatiske strukturer såsom bøjningen af adjektiver i bestemthed/ejefald (en rød klapvogn vs den røde klapvogn).

Bobby-serien er et vellykket forsøg på at skabe et læringsunderstøttende materiale, som kan bruges med børn i forskellige aldre og af forældre med forskellige forudsætninger for læringsunderstøttelse.

Sprogeriets produkter er veludførte, og Bobby-serien er ingen undtagelse. Historierne er hyggelige og den grafiske tilrettelægning er helt unik i sin blanding af fotografi og illustration.

Målgruppen er børn i alderen 1-3 år, og selvom forfatterne opfordrer til at læse de seks bøger som almindelige børnebøger (dvs. ved blot at læse teksten højt), kan teksterne til tider virke en smule for svære og for nemme for børn i henholdsvis den lave og den høje ende af aldersspektret. Materialet lægger dog uden tvivl op til differentiering under læsning, så alle børn kan få noget ud af dem, så længe den voksne har mod på at improvisere lidt. Den modige voksne vil i så fald nemt kunne bruge bøgernes indhold som prompt til at inddrage barnet i yderligere dialog og refleksioner på barnets niveau. Fotorealismen tilføjer et lag af nuance, som giver gode anledninger til mange gode snakke med barnet (der gemmer sig eksempelvis mange spændende hverdagsobjekter i baggrunden på billederne). Og som tidligere nævnt er genkendeligheden nøglen til, at de små læsere, i hvert fald min egen, hurtigt bliver opslugt af Bobbys univers. Bøgerne lægger i høj grad op til, at børnene fortæller om deres egne erfaringer med Bobbys oplevelser.

Prisen ligger i den høje ende — 199 kr. ex. moms pr. bog eller 1194 kr. ex. moms for de seks bøger i skrivende stund — men kvaliteten af produktet er ligeledes høj: lækkert tryk på tykt, tumlinge-proof pap. Det store A4-format er lidt usædvanligt i småbørnslitteraturen og kan i visse hverdagssammenhænge virke lidt upraktisk (ved putning, på rejse osv.). Men på den anden side er de store figurer og billeder en fornøjelse at kigge på. Jeg kunne måske savne lidt diversitet i karaktererne med henblik på i endnu højere grad at højne børnenes chancer for at identificere sig i historierne. For eksempel optræder Bobbys far på én enkelt side ud af de seks bøger. Som far til to små piger, glæder jeg mig i hvert fald meget til en eventuel Aia-serie, hvor det er faren der henter hver dag!

Bobby-bøgerne er et veludført produkt og et nyttigt læringsunderstøttende redskab til voksne og børn i hjemmet såvel som i daginstitutionen. Det brede spekter af færdigheder, der understøttes i de seks bøger, det evidensinspirerede indhold, og det flotte og funktionelle design gør Bobby-bøgerne ret unikke inden for deres genre.

Anmeldelse af Bobby-bøgerne.

BOBBY bruger sprogets lyde

Børnebog med fokus på sproglyde.

BOBBY lærer nye ord

Børnebog med fokus på ordforråd.

BOBBY finder ting

Børnebog med fokus på grammatik.

BOBBY viser hvad han vil

Børnebog med fokus på kommunikative strategier

BOBBY holder fødselsdag

Børnebog med fokus på historiefortælling

BOBBY læser bog

Børnebog for 1-3 årige med fokus på sprogforståelse.

Bobby bogserien
Alle seks Bobbybøger

Fabio Trecca er seniorforsker, PhD i børns sprogudvikling ved TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

A. N. Neergaard Trecca er lige startet i børnehaven og elsker bøger. Og is.

Skriv en kommentar