Sprogfitness – leg sproget ind

sprogfitness e1524653988484

Sprogfitness er en metode til at hjælpe 5-7-årige i gang med sproget. Børnene lærer sprog igennem leg ved at kombinere bevægelse og kropslighed med ordballade. Eksempler på sprogfitnesslege er ”Hvem er du og hvad laver du?”, ”Trylledrikken” og ”Slangemor”. Legene træner børns udtale, farvegenkendelse, sproglig opmærksomhed med mere. På www.sprogfitness.nu finder du beskrivelser af sprogfitnesslege helt tilbage fra 2015 og på biblioteket kan du låne et sprogfitnesskatalog med udvalgte sprogfitnesslege. Sprogfitness er et initiativ startet af Aalborg bibliotekerne, og i samarbejde med UCN Pædagog har det initiativ ført til en regional sprogfitnessdag. I 2017 var hele 10.000 børn på landsplan ude på landets plæner for at deltage i de kropslige og sproglige …