Sprogfitness – leg sproget ind

Sprogfitness er en metode til at hjælpe 5-7-årige i gang med sproget. Børnene lærer sprog igennem leg ved at kombinere bevægelse og kropslighed med ordballade. Eksempler på sprogfitnesslege er ”Hvem er du og hvad laver du?”, ”Trylledrikken” og ”Slangemor”. Legene træner børns udtale, farvegenkendelse, sproglig opmærksomhed med mere. På www.sprogfitness.nu finder du beskrivelser af sprogfitnesslege helt tilbage fra 2015 og på biblioteket kan du låne et sprogfitnesskatalog med udvalgte sprogfitnesslege. Sprogfitness er et initiativ startet af Aalborg bibliotekerne, og i samarbejde med UCN Pædagog har det initiativ ført til en regional sprogfitnessdag. I 2017 var hele 10.000 børn på landsplan ude på landets plæner for at deltage i de kropslige og sproglige aktiviteter.

IMG 4840
Her ses børn ude på en af landets plæner i gang med sprogfitness. Billedet er taget af Kasper Moes Drevsholt.

På UCN Pædagog Aalborg har sprogfitness været en del af undervisningen, først på valgmodul og siden har hele årgangen i samarbejde med undervisere medvirket til udviklingen og afviklingen af sprogfitnesslegene i forbindelse med den årlige sprogfitnessdag, der i år, 2018, afholdes den 4. maj rundt om i Danmark.

Sprogfitness bygger på læring gennem leg og i 2014 havde samtlige lege særligt fokus på inklusion. I 2016, da Sprogfitness blev afviklet i region Nordjylland, fik alle de deltagende børn deres egen sprogfitnessbog ”Villads fra Valby leger med ord” der blev skrevet til anledningen.

Villads fra valby

Som skrevet i Aalborg Bibliotekernes opslag om Sprogfitnessdagen 2017, har både nyere og national forskning understreget, at sprogfærdigheder og ordforråd har stor indvirkning på, hvordan man lærer og udvikler sig. Sprogforsinkelser kan give ulige vilkår for børn ved skolestart og senere i livet og derfor er det vigtigt at starte med sprogudviklingen allerede i dagtilbudsregi. Det er her sprogfitness og sprogudvikling kommer på banen. Ved at pædagoger aktivt tænker sprogudvikling i praksis, får børn bedre vilkår for læring livet igennem. Gennem www.bibliotek.dk kan du låne det nyligt opdaterede idekatalog ”Sprogfitness Lege (2017)”, indeholdende inspiration til arbejdet med børns sprog, læsning, bevægelse og læring.

sprogfitness lege

På UCN Pædagog udvikles sprogfitnesslegene med udgangspunkt i æstetiske læreprocesser, hvor bevægelse og sansning opfattes som forudsætning for meningsfuld læring. De enkelte lege udvikles med henblik på én eller flere sproglige kompetencer. Når en leg har fokus på børns udtale kan den både tage udgangspunkt i lydskelnen og gøre brug af rim og remser samt det artikulatoriske aspekt og tage udgangspunkt i børnenes taleorganer. Der er derfor på www.sprogfitness.nu et bredt artilleri af lege, der understøtter forskellige aspekter af børns sproglige udvikling. Det sproglige og det sanselige aspekt af de enkelte lege vil først fungere optimalt, når børnene indgår i legen med motivation og glæde. Det er derfor essentielt at pædagogisk personale, eller andre der gør brug af sprogfitness, formår at skabe en stemthed hos børnene. Rammen for legen er afgørende for børnenes stemthed og mulighed for deltagelse. Derfor er sprogfitnesslegene simple i deres opbygning og tager højde for børns forskellige forudsætninger og kan bruges ude som inde og kun med få remedier.

Sproglegene er netop dét – de er lege. Derfor er det også vigtigt at der er plads til leg med sproget. De lege, der inkorporerer svar, lægger samtidigt op til leg med sproget. Ved legen Trylledrikken, der fokuserer på farvegenkendelse, er der således plads til at lege med farverne og gøre en gris blå, en elefant regnbuefarvet og en regnbue lyserød. Denne plads til leg indbyder samtidig børnene til medskabelse. Det er således en opgave for pædagogen at fange børnenes impulser eller ideer og lade dem indgå i legen.

Det magiske ved sprogfitness i praksis er den tilgængelighed der er i legene. Det pædagogiske personale kan bruge sprogfitness i praksis uden særlig forberedelse eller tid. Samtidig lægger sprogfitness op til en systematisk sprogstimulering, der udligner børns sproglige forudsætninger og sikrer bedre vilkår for livslang læring.

Sprogfitness har et stort potentiale for sprogstimulering i dagtilbud og indskolingen, da der er et stort udvalg af lege, der alle arbejder med særligt sproglige aspekter. Legene er korte, og kan give sprogstimulering hvor alle børnenes sproglige kompetencer bliver understøttet og stimuleret, uden at udstille enkelte børns sproglige vanskeligheder.

 

Sara Kristine Stræde er uddannet pædagog og Mette Hansen er pædagogstuderende. 

Coverbillede er taget af Kasper Moes Drevsholt.

Skriv en kommentar