Munsee-folket i det sydlige Ontario (Canada) og kampen for at bevare deres sprog

I den sydlige del af den canadiske provins Ontario findes der to små indianerreservater, hvor der bor flere hundrede Munsee-indianere. Som for så mange andre indianere i Nordamerika er deres oprindelige sprog gradvist forsvundet i løbet af det seneste århundrede, så der i 2023 kun er én Munsee-indianer, der er vokset op med Munsee som modersmål.

Munsee i Ontario, Canada
Sydlig Ontario og to Munsee-reservater

I det meste af det forrige århundrede, har det været almindelig praksis på canadiske skoler at latterliggøre de indfødte børns sprog, og endda udrydde det fra deres sind og hjerter. Smerten og skammen, der fulgte med dette fik til sidst de unge indianske forældre til at opdrage deres egne børn på engelsk for at skåne dem for disse elendige oplevelser i skolen.

I de seneste årtier har Munsee-folket indset, at deres sprog ikke er et tilbagestående sprog, som ville efterlade dem med et engelsk ‘sprogunderskud’, og dermed færre karrieremuligheder i det canadiske samfund – noget som den canadiske regering og canadiske uddannelsesinstitutioner har bildt dem ind.

Denne erkendelse kom dog meget sent, generationer efter at de unge Munsee-forældre var begyndt at opdrage deres børn på engelsk, i en oprigtige tro på at de gjorde det bedste for deres børn.

I de seneste årtier er der startet en bevægelse på begge reservater for at redde deres sprog fra udryddelse. I løbet af de sidste ti år har denne bevægelse taget fart, og vi kan allerede se de første håbefulde resultater af Munsee-forsøgene på at genoplive deres sprog.

Denne udvikling er emnet for dette indlæg. Først vil der dog blive givet nogle oplysninger om baggrunden for Munsee i Canada og den aktuelle situation i deres to reservater.

Fra Nieuw Nederland (Ny Nederland) til Canada

Munsee-folket i det sydlige Ontario har ikke altid boet der. Munsee kommer oprindeligt fra det nuværende storbyområde i New York. De er efterkommere af de indfødte, der i begyndelsen af det 17. århundrede kom i kontakt med nederlænderne, der grundlagde New Amsterdam, hovedstaden i kolonien Nieuw Nederland, i deres stammeområde.

Hollænderne mistede til sidst deres koloni New Netherland til briterne i 1674, og Nieuw Amsterdam blev omdøbt til New York. Desværre havde denne ændring ift. kolonimagterne ikke nogen positiv effekt på de lokale indfødte folk. Europæernes kolonisering af området accelererede efter den britiske magtovertagelse, da talrige emigranter fra England tog over til den nye engelske koloni.

I det 17. og 18. århundrede mistede Munsee deres land til de hvide bosættere. En del af Munsee konverterede til den mæhriske (eller hernhutternes eller Brødremenighedens) variant af kristendommen i midten af det 18. århundrede. Men heller ikke det kunne vende bølgen af konstant jordtab. Kristne indianere syntes heller ikke at have mange rettigheder, når de nu var i besiddelse af den frugtbare jord, som kolonisterne havde kastet et begærligt øje på.

Efter adskillige massakrer på Munsee-indianere udført af hvide militser i det nyligt uafhængige USA, flygtede flere grupper af Munsee til det sydlige Canada, som stadig var under britisk kontrol. Her bosatte de sig i et område, der endnu ikke var så meget under pres fra hvide bosættere, og hvor de nød en vis beskyttelse fra de britiske myndigheder.

Delaware Nation i Moraviantown

Den største gruppe af Munsee-flygtninge var flyttet til det sydlige Ontario i 1782 sammen med deres moraviske missionær David Zeisberger. Efter flere flytninger tildelte de britiske kolonimyndigheder dem et lille reservat ved bredden af floden Themsen. Disse Munsee bor stadig her. Deres reservat dækker et areal på ca. 13 kvadratkilometer og er beliggende i kommunen Chatham-Kent omkring 200 kilometer sydvest for Toronto, som er hovedstaden i provinsen Ontario og Canadas største by. Antallet af stammemedlemmer er omkring 1100, hvoraf omkring 450 bor på selve reservatet.

Det er værd at bemærke, at under den anglo-amerikanske krig i 1812 fandt slaget ved Themsen sted her, hvor den store indfødte leder Tecumseh blev dræbt i kampen imod amerikanerne. Efter slaget brændte de amerikanske tropper også landsbyen Munsee ned. Men Munsee genopbyggede deres bosættelse, og de har boet der lige siden.

Munsee-Delaware Nation

Munsee-Delaware Nation Reservation er beliggende i det sydlige Ontario omkring 25 kilometer vest for byen St. Thomas. Reservatet består af en række spredte stykker land inden for det større reservat Chippewaerne fra Themsen. De Munsee, der bor i dette reservat, ligesom Delaware Nation of Moraviantown, har også boet i dette område siden slutningen af det 18. århundrede.

Denne gruppe af Munsee-flygtninge fra USA blev oprindeligt tildelt et reservatområde, som de skulle dele med en gruppe indfødte Chippewa, der allerede boede der. Det var først i 1967, at de canadiske myndigheder anerkendte Munsee-delen af reservatet som et særskilt del, forbeholdt Munsee-folket.

Munsee-Delaware Nation-reservatet har et areal på ca. 11 kvadratkilometer. Stammen har omkring 650 medlemmer, hvoraf omkring 170 bor på reservatet. Delaware Nation ved Moraviantown reservatet ligger omkring 30 kilometer sydvest for Munsee-Delaware Nation.

Fem til tolv

I slutningen af forrige århundrede besøgte journalisten Steve Wick Delaware Nationens reservat i Moraviantown. Han var i gang med at skrive en række artikler om Long Islands historie i staten New York. En del af dette arbejde handlede også om de oprindelige folk, der plejede at bo på øen, da de første europæere slog sig ned der.

Munsee-folket beboede den vestlige del af Long Island, nabolandet Staten Island og det tilstødende fastland, da opdagelsesrejsende Henry Hudson undersøgte området. Ingen efterkommere af dem boede længere på Long Island på det tidspunkt, hvor Wick lavede sine undersøgelser.

Få efterkommere af det indiske folk, der levede i de midterste og østlige dele af Long Island på tidspunktet for Hudsons besøg, såsom Poospatuck (Unkechaug), Shinnecock og Montauk, overlevede på Long Island. Deres sprog, ligesom det meste af deres traditionelle kultur, gik tabt under processen med tilpasningen til det hvide samfund.

På Delaware Nationens reservat fandt Wick, hvad han kaldte “historiens spøgelser”: et lille antal ældre Munsee-indianere, som stadig talte deres modersmål flydende. De var efterkommere af indianerne på det vestlige Long Island og det omkringliggende område, som var blevet skubbet længere mod vest af hvide bosættere i løbet af det 17. og 18. århundrede, og som havde slået sig ned i det sydlige Ontario i slutningen af det 18. århundrede. Der var et sted mellem 8 og 10 af dem. Den yngste Munsee-taler var Dianne Snake, dengang 59 år gammel, hustru til Philip Snake, chefen for reservatet.

Screenshot 2023 08 25 at 13.52.49 1
Kristin Jacobs fra Moraviantown, der underviser i Munsee i 2019.

Sprogforskere, der studerede Munsee-sproget, udtrykte forventning om, at det ikke ville vare længe, før Munsee-sproget ville uddø. De sidste Munsee-talere delte også denne frygt. Dianne Snake havde dog ikke givet op og var allerede begyndt at undervise Munsee på reservatets folkeskole i 1970’erne. På de få timer om ugen, hun havde til rådighed, nåede hun dog ikke meget længere end at lære børnene et grundlæggende kendskab til Munsee-sproget. Desuden var der ingen opfølgning i hjemmet, fordi forældrene ikke længere talte sproget, og Munsee-sproget blev ikke givet opmærksomhed på skolerne. Som følge heraf glemte de fleste af Snakes elever med tiden, hvad de havde lært af hende i skolen.

Det var dog ikke alle, der lod det ligge. Nogle yngre stammemedlemmer havde indset, at de var nødt til at gøre noget for at redde deres eget sprog. En af dem var Bruce Stonefish.

Munsee sproginitiativer på Delaware Nation reservat ved Moraviantown

Bruce Stonefish blev født i 1972. Hans forældre var Barry Stonefish og Myrna Aikins. Hans mor stammede fra en traditionel Munsee-familie, hvor en række Munsee-traditioner blev holdt i live, som de også ønskede at give videre til deres børn. Bruces far havde ingen forkærlighed til sit folks traditioner. Ifølge ham var de ikke til nogen nytte, hvis man ville frem i det canadiske samfund.

Moraviantown-reservatet var på det tidspunkt et sted med fattigdom, alkoholisme og høj arbejdsløshed. Det var svært dengang at være stolt af at være Munsee-indianer og at se de gamle Munsee-traditioner som noget af værdi. Bruce Stonefishs far var ofte arbejdsløs, og han var også alkoholiker med en kort lunte.

Først så det ud til, at Bruce ville følge sin fars vej. Han begyndte at drikke som teenager og forsøgte at begå selvmord i en alder af nitten, kort efter hans mor flygtede fra huset til et hjem for voldsramte kvinder.

Dette selvmordsforsøg viste sig dog at være et vendepunkt i hans liv. Stonefish kom i kontakt med alkoholismerådgiver Jim Tobias, tog sig sammen med dennes hjælp, og han holdt op med at lytte til sine kulturelt oprevne og ofte socialt afsporede jævnaldrende.

Jim Tobias var en veteran fra besættelsen af Wounded Knee i 1973. Han arbejdede som alkoholismerådgiver og trak på indianske traditioner for at hjælpe den rastløse stammeungdom med at finde en vej ud af alkoholfælden. Stonefish hjalp Jim Tobias med at bygge den første svedhytte på reservatet siden 1. Verdenskrig. På det tidspunkt deltog de unge mænd i reservatet i en svedhytte-ceremoni, før de blev sendt til fronten i Europa.

Screenshot 2023 08 25 at 14.49.20
Bruce Stonefish kort før hans død i 2022

Som barn havde Stonefish også taget sprogundervisning hos Dianne Snake på Munsee Elementary School, men han kunne ikke huske meget af det, hans havde lært. Da han hørte, at Snake også kørte et Munsee-sprogkursus for ældre elever, slog han til for at lære mere om sit eget sprog og kultur. Han tilmeldte sig også Native Studies-programmet på det nærliggende Trent University. Han ønskede at yde et væsentligt bidrag til at forbedre sit folks skæbne og bidrage til at bevare deres kultur.

Stonefish modtog sin mastergrad fra University of Trent og fortsatte derefter med at sikre sig et toårigt stipendium ved Harvard University i Cambridge, Massachusetts.

Bruce Stonefish var dog allerede gift og havde 3 små børn. Hans beslutning om at tilbringe en stor del af to år som studerende i et andet land, USA, var derfor ikke nem. Til sidst vandt hans store ønske om at bruge sit stipendium til at kæmpe imod hans folks sprog og kulturs forsvinden. Derudover havde han til sin ærgrelse fundet ud af, at hans to ældste børn, dengang 9-årige Kyle og 6-årige Jesse, slet ikke var begejstrede for at lære Munsee. De forstod ikke hvorfor de skulle lære disse svære ting, når alle omkring dem kun talte engelsk. Desuden havde deres hvide mor intet talent for at lære sprog og var derfor ikke villig til at lære Munsee. Med mere viden håbede Stonefish, at hans bestræbelser på at redde Munsee-sproget ville være mere succesrige, og at han ville være i stand til at nå ud til flere stammefolk.

Efter sin hjemkomst fra USA organiserede Stonefish sammen med stammemedlem Glen Jacobs siden 2005 adskillige Munsee-sproglejre, hvor de gav Munsee-ungdommen og andre interesserede mennesker mere viden om Munsee-sproget. Også i 2006 producerede Stonefish og Jacobs en række Munsee-sprog-cd’er og instruktionshæfter for at fremme indlæringen af Munsee-sproget.

På samme tid blev Stonefish medlem af Lambton Kent District School Board, der omfatter de skoler, som reservatets unge går på. En gruppe forældre fra reservatet henvendte sig til skolebestyrelsen med en anmodning om at undervise i Munsee-sproget på skolen, ligesom fransk, Canadas andet officielle sprog, undervises på skolen. Stonefish var med til at gøre dette initiativ til virkelighed, og sprogaktivisten Glen Jacobs, der havde arbejdet som Native Education Worker i mange år, påtog sig opgaven med at levere undervisningen.

I årene efter kan der kun findes lidt information om Stonefish’s aktiviteter for at bevare Munsee-sproget. Tilsyneladende havde det hårde arbejde for at bevare Munsee-sproget sat sine spor og dæmpet hans aktivitetsniveau på området. Han gav dog aldrig helt slip på arbejdet.

En artikel fra University of Toronto Magazine fra 2022 rapporterer, at han arbejdede sammen med lingvister på dette universitet for at udvikle et online program for at gøre læring af Munsee lettere.

Artiklen bringer et fotografi af Bruce Stonefish, som viser ham som en for tidligt ældet mand med dårligt helbred. Kort efter offentliggørelsen af denne artikel i Toronto University Magazine, døde Stonefish uventet den 23. maj 2022. Han var kun 50 år gammel.

Bruce Stonefish’s død betød dog ikke enden på bestræbelserne på at redde Munsee-sproget på Delaware Nation ved Moraviantown-reservatet. Allerede omkring 2010 var en gruppe på fem unge Munsee gået i lære hos Dianne Snake for at lære deres eget sprog, så de senere kunne give det videre til Munsee-ungdommen. Da de efter næsten tre års undervisning af Snake et par gange om ugen følte, at de endnu ikke havde lært nok til at nå dette mål, tog de endda et år fri fra deres job for at kunne studere med Snake på fuld tid.

To ud af denne gruppe lærlinge er skolelærerne Kristin Jacobs og Angela Noah. De videregiver, hvad de har lært af Dianne Snake om Munsee-sproget, til eleverne på Naahi Ridge Elementary School og Ridgefield District High School. Jacobs underviser elever fra 1. til 8. klasse, og Noah underviser elever i 9. til 12. klasse. I modsætning til hvad der ofte var tilfældet førhen, er eleverne i dag godt motiverede til at lære Munsee-sproget.

For eksempel udtalte Kara Cornelius fra 4. klasse “Jeg vil ikke miste vores sprog. Vi har næsten ikke nogen tilbage, der kan det, men min bedstemors mor talte det, og min kusine taler det nu, så jeg vil også gerne lære sproget”.

Screenshot 2023 08 25 at 15.03.52
Tosproget besked på Munsee og engelsk om vigtigheden af at bevare Munsee-sproget.

Stammerådet støtter aktivt de to sproglæreres indsats. Der udvikles også initiativer til at lære voksne stammemedlemmer sproget gennem fordybelsesmetoder, så de kan give sproget videre til børn. Denne tilgang har vist sig at være mere effektiv end almindelige sprogundervisning.

Munsee Delaware Nation-initiativer for at redde Munsee-sproget

Unknown 14
Karen Mosko og Ian McAllum, stolte Munsee-talere

Ian McCallum er stammemedlem af Munsee Delaware Nation, der ligesom Delaware Nation ved Moraviantown har et reservat i det sydlige Ontario. Hans far er engelsk immigrant, hans mor er Munsee. Som barn hørte han sin oldefar og oldemor tale Munsee, men presset fra skolen om at lære engelsk og fransk (Canadas andet officielle sprog) forhindrede ham i også at lære Munsee.

McCallum, som nu (i 2023) er 49 år gammel, fortrød som ung, at han ikke havde lært Munsee og begyndte da endelig at lære sproget. Desværre var der dog ingen tilbage, der kunne lære ham det. Det sidste stammemedlem, der stadig kunne tale Munsee-sproget flydende, var død i 1990. McCallum kom i kontakt med Dianne Snake fra den nærliggende Delaware Nation ved Moraviantown Reservation i 1996 gennem venner. Hun var en af de meget få talere af Munsee-sproget, og det viste sig, at hun også underviste i det.

På det tidspunkt arbejdede Snake på stammens gruppekontor og underviste McCallum Munsee i hendes frokostpauser. McCallum var en flittig og ihærdig elev. Ud over mundtlige lektioner gav Snake ham bøger på Munsee-sproget, som McCallum studerede intensivt. Det startede med simple eventyr skrevet på Munsee-sproget og udviklede sig hurtigt til meget vanskeligere værker. McCallum viste sig at have et talent for sprogindlæring og formåede til sidst at nå det mellemliggende niveau for Munsee-sproget.

I mellemtiden havde McCallum afsluttet sine universitetsstudier og arbejdede som skolelærer. I sin fritid viede han sig på alle mulige måder til at genoplive Munsee som talesprog. I de senere år har han skrevet en række bøger på Munsee-sproget til brug for undervisning i Munsee-sproget, og han har også udviklet computerprogrammer til at lære sproget. I skolen får børnene i Munsee Delaware Nation-reservatet også undervisning på deres eget sprog. Der arrangeres møder i weekender, der også er beregnet for voksne. Der er Munsee-kulturweekender, hvor der gives plads til Munsee-sproget. McCallum er også aktiv på sociale medier som Twitter (nu X), hvorigennem han når ud med sine Munsee-sproglektioner til stammefolk, der bor spredt uden for reservatet.

McCallum laver meget af sit Munsee-sprogarbejde i samarbejde med Karen Mosko, et andet stammemedlem af Munsee-Delaware Nation. Deres samarbejde går tilbage til dengang, hvor Mosko stadig uddannede sig som lærer, med det formål at blive kvalificeret til at undervise Munsee-sproget i skolen.

Moskos passion for Munsee-sproget blev vakt, da hun tog en lektion med sin mor som teenager, hvor læreren fortalte dem, at for 200 år siden talte alle Munsee deres eget sprog, og måske et dusin eller deromkring talte også engelsk. Situationen var nu fuldstændig omvendt: Alle Munsee taler engelsk, og der var højst 10 Munsee, der stadig kunne tale deres eget sprog, og de boede alle på det andet Munsee-reservat, Moraviantown. Fra det øjeblik følte Mosko, at det var hendes ansvar at ændre situationen.

Både McCallum og Mosko ser manglen på tilstrækkelige sproglige ressourcer som et handicap i deres arbejde med at genoplive Munsee-sproget, men ser det ikke som et uoverstigeligt handicap. Det gør arbejdet sværere, men ikke umuligt, lyder deres begrundelse.

Udover sit arbejde som skolelærer har McCallum også selv været elev i flere år nu. Han meldte sig ind på University of Toronto som ph.d.-studerende med fokus på sprogrevitalisering, så han med denne viden bedre kunne udføre sin opgave med at holde Munsee-sproget i live.

Slutteligt

Diskuteret ovenfor er en række initiativer for at bevare modersmålet, der findes på to små Munsee-reservater i den canadiske provins Ontario. Munsee-stammemedlemmer gør deres bedste her med relativt få ressourcer for at redde deres næsten uddøde stammesprog fra endelig udryddelse.

Unknown 15
en bog på Munsee-sprog

Resultaterne er indtil videre beskedne, men opmuntrende: På Delaware Nation i Moraviantown-reservatet er der, udover modersmålstalende Dianne Snake, nu omkring 10 til 15 mellemniveau-andetsprogstalere af Munsee-sproget og snesevis af stammemedlemmer med et (endnu) begrænset kendskab til deres eget sprog. På Munsee Delaware Nation-reservatetet er der i øjeblikket to mellemniveaustalere og snesevis af stammemedlemmer med begrænset kendskab til sproget. Udover Munsee-sproglektioner arbejder de også på at udvikle metoder til at videregive Munsee-sproget til helt små børn.

Disse sproginitiativer fra Munsee-folket forekommer mig at være mere end værdige til at modtage moralsk og økonomisk støtte gennem Kiva Sprogfond, et nederlandsk initiativ til at støtte sproggenoplivningsinitiativer med små bevillinger. Det faktum, at Munsee er efterkommere af indianere fra den gamle hollandske koloni New Netherland, giver det hele en ekstra dimension. Det er også lidt af en æresgæld for Holland, for tidligere blev Munsee-folket ofte langt fra behandlet retfærdigt af nybyggerne i New Netherlands.

På nuværende tidspunkt gennemgår frivillige bag Kiva Sprogfond, hvordan de bedst kan støtte Munsee i deres bestræbelser på at redde deres sprog. Så her anbefaler vi Sprogfonden.

Frans L. Wojciechowski (født 1951) er pensioneret klinisk psykolog (ph.d. 1984) og stadig aktiv som kulturantropolog-etnohistoriker (ph.d. 1992). Hans største forskningsinteresse fokuserer på den østlige Algonkin-etnohistorie.

Yderligere læsning

Both, Michelle (2022). How a canoe trip on the Thames is reviving an endangered language. CBC (Radio Canada) Podcast, posted July 3, 2022.

Chambers, Steve (2002). The vanishing voice of the Lenape. Star Ledger (Cambridge, Mass.), November 17, 2002.

German, Leah (2012). Last speakers of Canadian Native languages pass on their oral traditions. Beyond Words- Canada’s Official Languages Newsletter, November 10, 2012.

Georgieva, Katerina (2020). How a Ridgetown teacher is part of the fight to preserve  the Lunaapeew language. CBC (Radio Canada) Podcast posted January 2, 2020.

Johnson, Rhiannon (2019). Keeping the Lunaape language alive in Munsee-Delaware Nation. CBC (Radio Canada) Podcast, posted December 20, 2019.

Logan McCallum, Jane & Ian McCallum (2020). Indigenous Language Education and online video conference: Initial reflections. Shekon Neechie. An Indigenous History Site. Article posted May 22, 2020.

Longman, Nickita (2022). A lifeline for an endangered language. U of T linguists have partnered with an Indigenous community member to bring the Munsee dialect back from the brink of extinction. University of Toronto Magazine, 2022, vol. 49, no.2, pp. 60-61.

McDowell, Adam (2009). More than words: Can Canada’s dying languages be saved? National Post, January 21, 2009.

McCallum, Ian (2019). Ehahkiiheet Niipaahum recognized in Munsee Delaware Nation. Anishinabek News. The Voice of the Anishinabek Nation, May 27, 2019.

Rivers, Heather (2019). Teacher uses social media programs to revive Munsee language. The Whig Standard (Kingston, Ontario), August 6, 2019.

Wick, Steve (1999). Keepers of a lost culture. A dying language once heard on Long Island is spoken by a few on a Canadian reserve. Newsday. Long Island Our Story. http//www.lihistory.com/2/hs208a.htm.

Skriv en kommentar