“I”, Poesi på kun 65 ord (1/3)

Lingoblog bringer her det første ud af tre digte forfattet på Naturligt Semantisk Metasprog (NSM) af Liv Moeslund Ahlgren.

NSM er en videnskabelig tilgang til sprog og kultur, hvor man prøver at beskrive alt i verden med ikke flere end 65 ord, som findes i alle sprog, også i dansk. Der er et fast sæt måder ordene kan sættes sammen på, og alle betydninger af alle ord kan beskrives i eksplikationer med kun disse 65 såkaldte “semantiske kerneord”. Men man kan også bruge disse 65 danske kerne-ord til at skrive digte. Og det er hvad Liv Moeslund Ahlgren gør. 

NSM-digtene blev præsenteret til formidlingskonkurrencen Lingoslam 2017 på Aarhus Universitet, hvor Liv vandt i kategorien “poesi”. 

Det kan være på denne måde inde i nogens krop:

Der er mange små dele
Jeg kan ikke se de små dele
Jeg kan ikke røre de små dele
Alle små dele er tæt på andre små dele
Alle små dele rører ikke andre små dele
Alle små dele er den samme slags krop
Alle små dele bevæger sig meget et stykke tid
Alle små dele bevæger sig meget på et sted et stykke tid.

Det kan være på denne måde et andet sted:

Der er mange store ting
Jeg kan ikke se de store ting
Jeg kan ikke røre de store ting
Mange store ting er langt væk fra nogens krop
Mange store ting gør noget dårligt.

På grund af dette kan en krop ikke bevæge sig et stykke tid
På grund af dette kan en krop være mange små dele
På grund af dette kan mange små dele bevæge sig meget på et sted inde i kroppen et stykke tid.

Jeg kan ikke se de små dele
Jeg kan ikke røre de små dele
De små dele bevæger sig meget inde i kroppen i dette øjeblik.

En krop kan føle noget dårligt
En krop kan føle noget dårligt
En krop kan føle noget dårligt

Mange meget meget små dele inde i kroppen bevæger sig meget på et sted i dette øjeblik

Jeg kan føle det i kroppen.
Jeg kan ikke gøre noget.

 

Billede af Liv Moeslund Ahlgren.

2 kommentarer til ““I”, Poesi på kun 65 ord (1/3)”

Skriv en kommentar