Praktiske tips og tricks til ordblinde elever på 17 minutter uden besvær

Boganmeldelse: Ordblinde elever – metoder, redskaber, øvelser

Kender du det med at sidde over for én, der er ordblind, og være i tvivl om, hvordan du bedst underviser personen? Eller måske er du forælder til et barn, der er ordblind, og ønsker nogle konkrete værktøjer til, at dit barn får de bedste muligheder i fremtiden?

Så behøver du ikke fortvivle længere, for Rikke Bundgaard har netop udgivet den praksisnære bog Ordblinde Elever – metoder, redskaber og øvelser.

Maggiterning af konkrete råd og metoder

Billede2 1
”Bouillonterninger opstod i det franske køkken i 1700-tallet, og er allerede beskrevet i 1735, hvor kokke brugte dehydrerede terninger til madlavningen. Navnet kommer af det franske verbum bouillir, som betyder at koge.”

Mit førstehåndsindtryk af den overskuelige 108 siders bog er meget positivt: Layoutet er med et gennemført design i sarte turkisblå og orange farver samt med forsidens kryptiske typografi igennem alle bogens kapitler. I det hele taget har jeg en indbydende bog med mange billeder og illustrationer mellem hænderne.

Jeg får indtryk af, at forfatteren har kogt sin mangeårige ordblinde-praksis ind til de bedste og mest anvendelige værktøjer. Læseren sidder simpelthen tilbage med en ren maggiterning (bouillonterning) af konkrete råd og metoder til både bedre at forstå ordblindhed generelt og til at skabe den bedste suppe af læringsmiljø omkring den ordblinde elev.

 

Hvem henvender bogen sig til?

Bundgaards bog henvender sig til en bred vifte af personer, der interesserer sig enten personligt eller fagligt for ordblindhed. Alle – lige fra den specialiserede støttelærer, faglæreren, skolelederen samt forældrene til et barn med ordblindhed – får gavn af at bruge bogen. Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog med indtil flere case-historier, der giver en forfriskende umiddelbarhed, og bogen forbliver spiselig og jordnær alle siderne igennem.

 

Kærkommen guide til praksisorienteret ordblinde-undervisning

For mit eget vedkommende er det en kærkommen guide til en praksisorienteret ordblindeundervisning. Jeg opdagede bogen ved et tilfælde på LinkedIn, hvor jeg hæftede mig ved titlens underrubrik: metoder, redskaber og øvelser. Læseren får blandt andet beskrivelser af de mest almindelige psykiske reaktioner på ordblindediagnosen og af IT-kompenserende hjælpemidler (også kaldet læse-skriveteknologi), samt hvordan man helt praktisk kan arbejde med læsetræning og -forståelse, stavning samt skriveprocessen. Derudover henviser forfatteren til en række supplerende materialer på forlagets hjemmeside med konkrete redskaber til at lette dagligdagen for den ordblinde elev.

Fire forfinende forslag til forfatteren og forlaget

Billede1 1
Forsiden på Rikke Bundgaards nye bog

Nu skal hele anmeldelsen dog ikke være én stor lovprisning af Bundgaards bog, der faktisk ikke nævner det mere internationale begreb for ordblindhed, dysleksi, én eneste gang. Grunden hertil er muligvis, at forfatteren ønsker at gøre bogen så grundskole-venlig og praksisnær som mulig, selvom inklusionen af dysleksi-begrebet, måske bare indledningsvist, bestemt ikke havde gjort bogen mindre praksisnær. Herunder oplister jeg fire punkter, som kunne forbedre læseoplevelsen af bogen.

Først og fremmest savner jeg et register bagest i bogen. Hvis bogen skal bruges som opslagsværk, som Bundgaard foreslår i forordet, er det simpelthen et must at kunne slå op i et udtømmende register og ikke bare under indholdsfortegnelsens kapitler. I forlængelse heraf savner jeg en samlet liste over de gode links, som Bundgaard løbende henviser til igennem bogen.

For det andet er der gennem hele bogen, og særligt under kapitlet om IT-kompenserende hjælpemidler, mange fine illustrationer og skærmklip. Disse følges dog ikke op med beskrivende billedtekster, der ellers ville gøre billedtydningen væsentlig nemmere. Særligt hvis læseren ønsker at bruge bogen som opslagsværk er billedtekster essentielle.

For det tredje er den særdeles brugbare læseteknik tapping ikke nævnt med et ord, hvilket er en skam. Tapping giver den ordblinde elev en ekstra fysisk dimension til læsning ved at tilføje en taktil fornemmelse for bogstavernes lyde i et ord. Se evt. et kort nyhedsindslag om metoden her: kortlink.dk/tapping/2ff7b

Mit fjerde og sidste punkt omhandler bogens aktualitet. Beskrivelserne og illustrationerne af de IT-kompenserende hjælpemidler er jo uundgåeligt et øjebliksbillede af, hvordan programmerne og funktionerne fungerer her og nu. Hvad med om 5 år eller bare 2 år? Så er det måske lige pludselig nogle helt andre funktioner, de ordblinde elever kan benytte sig af. Det er jo som bekendt ikke noget Bundgaard kan gøre noget ved. Mit håb er bare, at forlaget opdaterer bogen løbende, så alle – også i fremtiden – kan få gavn af de brugbare redskaber.

Billede3
Den lektiologiske grundmodel ses herunder. Bearbejdet af Line Leth, oprindeligt i red. Pedersen og Hjorth 2016 Uddannelse og Skriftsprogsvanskeligheder – En lektiologisk grundbog. Bundgaards bog ”Ordblinde Elever (…)” dækker samtlige elementer i modellen. Dog er nogle mere grundigt beskrevet end andre.

Sammenfatning

Ordblinde elever af Rikke Bundgaard er en virkelig nyttig bog med lige-til-at-anvende tips og tricks, der hurtigt – måske på lidt mere end 17 minutter – kan læses og efterfølgende implementeres i en travl hverdag uden det store besvær. En vigtig pointe i bogen er desuden, at de metoder, redskaber og øvelser, der kommer de læsesvage elever til gode, oftest også gavner de læsestærke elever. Det er altså en ren win-win situation at skabe en ordblindevenlig skole, som Bundgaard også har konkrete anvisninger til.

Sammenfattende anbefaler jeg bogen til alle, der kommer til at have eller allerede har tæt kontakt til personer med ordblindhed.

 

Bogdata:

Rikke Bundgaard, 2022, Ordblinde elever – Metoder, redskaber, øvelser, Forlaget Dafolo,

https://www.dafoloforlag.dk/dk/skole/indskoling/ordblinde-elever–7970

Martin Bonde-Hansen har en kandidat i lingvistik fra Aarhus Universitet. Hans interesse for skriftsproglige vanskeligheder blomstrede under bachelortilvalget i lektiologi og førte blandt andet til, at han skrev speciale om ord- og talblindhed i gymnasiet. Nu bor han i Sønderborg og arbejder på at skabe en bedre og mere effektiv ordblindeindsats i det sønderjyske. Du er velkommen til at connecte med ham på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mbondehansen/

 

Skriv en kommentar