Sprogdidaktisk Fokus

Inden for rammerne af Center for Grundskoleforskning (SDU) findes noget ret sjældent i det danske sprogforskningslandskab: et mødested for sprogdidaktisk forskning på tværs af sprog og institutioner. Mødestedet hedder Sprogdidaktisk Fokus og er et af aktuelt 11 fokusområder i centret.

I Sprogdidaktisk Fokus er vi en bredt sammensat gruppe af sprogfolk med interesse i udvikling og forskning inden for sprogundervisning med særligt henblik på grundskoleområdet. Gruppen er sammensat af forskere og læreruddannere fra samtlige landets professionshøjskoler samt forskere fra AU og SDU og ledes af to Liner med lingvistbaggrund, Line Krogager Andersen fra SDU og Line Møller Daugaard fra VIA University College. Vi mødes 4-6 gange om året for at udveksle erfaringer og udvikle nye, fælles projekter. Siden vores opstart i juni 2020 har vi bl.a. haft spændende drøftelser om sprogfagenes situation i folkeskolen, betydningen af elevernes fritidsengelsk for engelskundervisning i skolen, læreres overbevisninger om sprogundervisning, mindretalsdidaktik og tværsproglighed.

Når vi mødes på tværs af både institutioner, sprogfag og sprogvidenskabelige baggrunde, oplever vi en stor glæde ved at arbejde sammen til gavn for sprogundervisning i Danmark, både gennem videndeling og fælles initiativer. Vi har bl.a. afholdt workshops og webinarer for at formidle vores forskning i sprogundervisning og sprogtilegnelse, skrevet blogindlæg på folkeskolen.dk samt en kronik i Altinget og udviklet projekter i fællesskab.

sprog

Projekt Tværsproglighed i Læreruddannelsen er et eksempel på den frugtbare synergi, vi har mulighed for at skabe i Sprogdidaktisk Fokus. Projektudviklingen tog udgangspunkt i erfaringer fra Line Krogager Andersens ph.d.-afhandling, men voksede i mødet med Line Møller Daugaards kendskab til læreruddannelsen og sparring med resten af gruppen. Gennem samarbejdet i Sprogdidaktisk Fokus fandt vi projektdeltagere fra alle landets læreruddannelser, og fik sat en stærk projektledelse i form af Laila Kjærbæk (SDU) og Maria Pia Petterson (UCL). Med dette hold og en velgennemtænkt plan for, hvordan tværsproglig didaktik kan bringes ud i både læreruddannelse og grundskole, lykkedes det os at få bevilling til projektets gennemførelse fra NCFF.

Projektet går på tværs af skolens sprogfag (dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, spansk), og bygger bro fra læreruddannelse til grundskole, hvor læreruddannere og lærerstuderende afprøver tværsproglige forløb af mange forskellige typer, og i december var vi så heldige at kunne høre om de første erfaringer fra de mange deltagere på en inspirerende workshop. Disse erfaringer skal nu udkrystallisere sig i inspirationsmaterialer til både læreruddannelsen og grundskolen, og det er Line Møller Daugaard, der sammen med de to projektledere, Pia og Laila, skal redigere disse udgivelser. Det bliver spændende læsestof!

Vi har mange planer for samarbejdet i Sprogdidaktisk Fokus både i 2022 og på længere sigt. Som for resten af samarbejderne inden for rammerne af Center for Grundskoleforskning gælder det, at vores ambition er at forske for, med og om grundskolen. Derfor sigter vi både på at udvikle nye projektansøgninger i tæt samarbejde med grundskoler, og på at arbejde videre i fællesskab med den empiri, vi allerede nu har indsamlet. Det er vores forhåbning, at vi på denne måde kan bidrage til at skabe bånd og gode forskningssynergier mellem sprogdidaktiske forskningsmiljøer i Danmark.

Line Møller Daugaard (VIA) og Line Krogager Andersen (SDU) er ledere af Sprogdidaktisk Fokus.

Skaermbillede 2022 01 23 kl. 13.25.44
Line Møller Daugaard (venstre) og Line Krogager Andersen (højre)

Line Møller Daugaard er cand.mag. i lingvistik fra Aarhus Universitet og er ansat som docent i sprogpædagogisk praksis ved Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College, hvor hun forsker og underviser i flersprogethed i dagtilbud, skole og uddannelse. Hun er sammen med Line Krogager Andersen fokusområdeleder i Sprogdidaktisk Fokus ved Center for Grundskoleforskning, SDU.

Line Krogager Andersen er ligeledes cand. mag i lingvistik fra Aarhus Universitet og ansat som postdoc og fokusområdeleder ved Center for Grundskoleforskning, SDU. Hun er desuden postdoc i forskningsprojektet Plurilingual Education (KU, finansieret af DFF), hvor hun forsker i sproglig opmærksomhed og bevidsthed i forbindelse med flersprogethedsdidaktik. 

Skriv en kommentar