Kommentarer til Per Aage Brandts anmeldelse af Om tegn

Per Aage Brandt (PAB) har på Lingoblog anmeldt min bog: Om tegn (find anmeldelsen her). Jeg undrer mig meget over det meste af det der står i anmeldelsen, og jeg hælder til den opfattelse at problemerne skyldes ord­for­bistring. Min bog er rigtignok et stykke tegnfilosofi med forsøg på at definere betegnelser for aspekter af det forhold at tegn bruges i kommunikation mellem men­nesker (for uden for kommunikationen er mærkbare former ikke tegn). Pro­blem­erne opstår fordi PAB anvender en del ord i en anden be­tydning end den jeg har forsøgt at definere og forpligte mig på brug­en af i bogen. Om vi faktisk er uenige om substansen, er ikke gan­ske klart, for den druk­ner de fleste steder i ordforbistring. Her …