Anmeldelse af Per Aage Brandt: The Music of Meaning

Anmeldelse af Per Aage Brandt with Line Brandt, Ulf Cronquist, Peter Hanenberg and Austin Bennett 2019: The Music of Meaning. Essays in Cognitive Semiotics, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 24 sider).

Bogen tager meget lang tid at læse, især fordi den er så stofmættet. Den er inddelt i 24 essays i otte sektioner om emnerne musik, poetik, kunst, udsigelse (enunciation), blending, lingvistik, tegn og samfund.

Per Aage Brandt er the grand old man i dansk semiotik, han var grundlægger af Center for semiotik på Aarhus Universitet, har slået igennem internationalt som professor og centerdirektør ved Case Western Reserve University, Cleveland og er ridder af Dannebrog.

Det fremgår ikke klart hvilken rolle alle medforfatterne spiller; enkelte steder står der at …

Kommentarer til Per Aage Brandts anmeldelse af Om tegn

Per Aage Brandt (PAB) har på Lingoblog anmeldt min bog: Om tegn (find anmeldelsen her). Jeg undrer mig meget over det meste af det der står i anmeldelsen, og jeg hælder til den opfattelse at problemerne skyldes ord­for­bistring. Min bog er rigtignok et stykke tegnfilosofi med forsøg på at definere betegnelser for aspekter af det forhold at tegn bruges i kommunikation mellem men­nesker (for uden for kommunikationen er mærkbare former ikke tegn). Pro­blem­erne opstår fordi PAB anvender en del ord i en anden be­tydning end den jeg har forsøgt at definere og forpligte mig på brug­en af i bogen. Om vi faktisk er uenige om substansen, er ikke gan­ske klart, for den druk­ner de fleste steder i ordforbistring. Her …