Typologisk overblik til feltlingvisten eller den travle studerende

An introduction to Linguistic Typology” udgivet i 2012 af Viveka Velupillai er en 500+ siders bog, som både er egnet til den studerende, som har kendskab til morfologi, syntaks og fonologi, men aldrig har hørt om typologi, samt til feltlingvisten, som er på vej ud i verden for at beskrive et sprog og har brug for en guide til sprogbeskrivelse i bagagen.

Velupillai tager læseren kærligt i hånden og gennemgår en lang række centrale temaer i lingvistisk typologi. Bogen indeholder 13 kapitler, som dækker over en introduktion (kap. 1), universalitet (kap. 2), sampling metoder (kap. 3), fonologi (kap. 4), morfologi (kap. 5), ordklasser (kap. 6), nominalkategorier og syntaks (kap. 7), verbalkategorier (kap. 8), simple sætninger inkl. semantiske, pragmatiske og grammatiske roller (kap. 9), ordstilling (kap. 10), komplekse sætninger (kap. 11), talehandlinger og høflighed (kap. 12) samt sprogforandring (kap. 13).

The WALS map Passive Constructions by Anna Siewierska Siewierska 2005
Her ses et kort over fordelingen af sprog med og uden passivkonstruktioner. Lignende billeder er i Velupillais bog med til at danne overblik over forekomsten af forskellige typologiske features. Se https://wals.info/feature/107A#2/18.0/149.1 for mere info.

Før hvert kapitel fremgår et verdenskort med en liste over alle sprog, som citeres i kapitlet. Gennemsnitligt citeres intet mindre end 65 sprog fra alle verdens hjørner i hvert kapitel. De 13 kapitler introducerer alle et emne, går i dybden med eksempler og afslutter med afsnit om hhv. tegnsprog, resumé, nøgleord og øvelser. Bogen er ret unik i sin tilgang til systematisk at inkludere tegnsprog i alle afsnit, så er du interesseret i tegnsprog, er dette et godt sted at starte. Resumé og nøgleord er gode til at give et hurtigt overblik over et emne. Øvelserne (fem i hvert kapitel) er rettet mod tekstforståelse og hjælper læseren med at huske og gennemgå de vigtigste emner i hvert kapitel (fx hvad var det nu lige forskellen på et affiks og et klitikon var?).

Derudover er centrale ord i alle afsnit markeret med fed, så den travle studerende eller feltlingvisten på farten let kan få overblik over nøgleord i teksten.

Sidst i bogen er der to appendiks, en ordliste, referencer og et emneindeks. Det første appendiks er en liste over 32 hjemmesider, som bruges af typologer. Det andet appendiks er en komplet liste over de sprog, der citeres i bogen (næsten 600 sprog), som er beskrevet med fx sprogfamilie, lokation, antal talere samt hvor i bogen, sproget citeres. Ordlisten er et godt opslagsværk med forklaringer af alle de centrale ord, og emneindekset gør det let at finde specifikke emneord i bogen.

Bogen er tænkt som en introduktion til typologi, men ofte henvises der både til kilder, som har gode overblik over et emne, kilder som går mere i dybden med dele af emnet samt til tider endda kilder, som har andre tilgange end den, der præsenteres i bogen.

Alt i alt får bogen mine varmeste anbefalinger som introduktion til typologi, lingvistisk opslagsværk eller værktøj til sprogbeskrivelse.

 

Anne Mahler Schmidt er kandidatstuderende i lingvistik på Aarhus Universitet og har brugt denne bog som fast følgesvend til faget Typology: Unity and Diversity of the World’s Languages.

En kommentar til “Typologisk overblik til feltlingvisten eller den travle studerende”

Skriv en kommentar