StandUpResearch 2018

SU4 Kopi

Torsdag den 4. oktober 2018 blev StandUpResearch afholdt endnu engang. Det var 20. gang at det blev afholdt, og det er første gang i over 25 år at holdleder Henning Nølke ikke selv har taget initiativ til at holde det. Ønsket om at afholde det kom fra ledelsen af afdelingen for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, som syntes det ville være en god ide at relancere arrangementet efter at Henning var gået på pension.

Konceptet bag StandUpResearch er ret enkelt: En række lingvister samles, og så skal de svare på en række spørgsmål som publikum har indsendt. Holdlederen styrer slagets gang, stiller opklarende spørgsmål til panelet og går rundt med en hat med de indsendte spørgsmål, som en fra publikum skal …

Om en eksotisk konstruktion i dansk

Tre præpositioner på en strand 002

Dette indlæg handler om en særlig sætningskonstruktion som i fagsprog kaldes præpositionsstranding (på engelsk ‘Preposition Stranding’). For at forklare denne konstruktionen nærmere er jeg først nødt til at afklare nogle grundlæggende begreber. For det første indgår der i præpositionsstranding en præposition; en præposition kaldes også et forholdsord på almindeligt dansk. Nogle eksempler på præpositioner er i, , til, fra, over, under, ved, for, efter, om, med, af og ad. For det andet indgår præpositioner i såkaldte præpositionsforbindelser. Disse forbindelser består af to dele, nemlig en præposition og dens styrelse. I (1) har vi et eksempel på sådan en præpositionsforbindelse (markeret med fed):

(1) Jeg tror ikke på ham