Hvorfor gør du det, du gør?

refleksionshåndbog

Det er boganmeldelsesuge på Lingoblog! I dag bringer vi Benjamin Riises anmeldelse af “Hvorfor gør jeg det, jeg gør – refleksionshåndbog for sproglærere”.

Jeg har med fornøjelse læst denne nye udgivelse, en refleksionshåndbog for sproglærere. Som udøvende sproglærer er det på høje tid med en hjælpende hånd til at kigge bag kulisserne i mit eget virke. Bogen stiller skarpt på sproglærerens indre liv og de beslutninger, der udgør en undervisningspraksis  med andre ord ens lærerkognition (teacher cognition). Jeg har reflekteret som andetsprogsunderviser i dansk, men bogen henvender sig til sproglærere i bred forstand (grundskole, ungdomsuddannelse, sprogskole m.fl.)

Håndbogens fineste feature er de mange refleksionsøvelser, der fungerer som en rød tråd igennem alle kapitlerne. F.eks. i forhold til elevmotivation og …