Sprog bygger broer! – Den Europæiske Sprogdag 2022

EDL Logo1 1

Vær med, når vi i september sætter pris på alle sprog og fejrer Den Europæiske Sprogdag. Programmet til årets tema i Danmark ’Sprog bygger broer!’ ligger nu klar.

Den officielle fejring finder sted på selve Sprogdagen – mandag d. 26. september, men der er aktiviteter i løbet af hele september.

EDL poster banner

Vi tilbyder introduktioner til forskellige sprog i hele uge 39. Man kan stifte bekendtskab med europæiske sprog som fransk, spansk, italiensk, tysk og endda georgisk. Men i år har vi også inviteret nogle af de sprog som er meget populære at lære i Danmark nemlig japansk, koreansk og kinesisk.

Lærerne kan tilmelde klasser/hold til vores online sprogintroduktioner som varer 45 minutter og foregår om formiddagen eller om eftermiddagen frem til …

Hvorfor gør du det, du gør?

refleksionshåndbog

Det er boganmeldelsesuge på Lingoblog! I dag bringer vi Benjamin Riises anmeldelse af “Hvorfor gør jeg det, jeg gør – refleksionshåndbog for sproglærere”.

Jeg har med fornøjelse læst denne nye udgivelse, en refleksionshåndbog for sproglærere. Som udøvende sproglærer er det på høje tid med en hjælpende hånd til at kigge bag kulisserne i mit eget virke. Bogen stiller skarpt på sproglærerens indre liv og de beslutninger, der udgør en undervisningspraksis  med andre ord ens lærerkognition (teacher cognition). Jeg har reflekteret som andetsprogsunderviser i dansk, men bogen henvender sig til sproglærere i bred forstand (grundskole, ungdomsuddannelse, sprogskole m.fl.)

Håndbogens fineste feature er de mange refleksionsøvelser, der fungerer som en rød tråd igennem alle kapitlerne. F.eks. i forhold til elevmotivation og …