Hvorfor gør du det, du gør?

Det er boganmeldelsesuge på Lingoblog! I dag bringer vi Benjamin Riises anmeldelse af “Hvorfor gør jeg det, jeg gør – refleksionshåndbog for sproglærere”.

Jeg har med fornøjelse læst denne nye udgivelse, en refleksionshåndbog for sproglærere. Som udøvende sproglærer er det på høje tid med en hjælpende hånd til at kigge bag kulisserne i mit eget virke. Bogen stiller skarpt på sproglærerens indre liv og de beslutninger, der udgør en undervisningspraksis  med andre ord ens lærerkognition (teacher cognition). Jeg har reflekteret som andetsprogsunderviser i dansk, men bogen henvender sig til sproglærere i bred forstand (grundskole, ungdomsuddannelse, sprogskole m.fl.)

Håndbogens fineste feature er de mange refleksionsøvelser, der fungerer som en rød tråd igennem alle kapitlerne. F.eks. i forhold til elevmotivation og læringstilgange, hvor jeg blev bedt om at overveje min egen måde at lære sprog på  et helt afgørende spørgsmål, når man selv underviser i sprog. Hvordan blev min interesse vakt? Hvilke situationer er mest motiverende? Jeg bliver selv motiveret af situationer, hvor jeg bliver nødt til at gøre mig forståelig (f.eks. når jeg skal tale nederlandsk med Peter Bakker). Hvad med dig?

Udover de talrige refleksionsøvelser (jeg fik dog ikke lavet dem alle!) giver bogen et overskueligt vue over feltet andetsprogstilegnelse  fra sprogsyn og læringssyn over lærerens erfaringsniveau til den kommunikative undervisning og indhold i undervisningen. Dertil trækker bogen løbende på lærerkognitionsstudier, der af og til afdækker et mismatch mellem intention og praksis. F.eks. at lærere undgår at fokusere på mundtlighed i undervisningen, selvom de er overbeviste om, at det er gavnligt  noget, jeg kun kender alt for godt fra mig selv.

Så selv hvis du ikke har et hold sprogstuderende til at reflektere over lige nu, er bogen stadig værd at læse!

Jeg reflekterede alene og savnede derfor ofte en makker til at samflektere. Mit råd: Tag din kollega under armen og flektér på hinanden (og selvfølgelig ind i jer selv): Hvorfor gør I det, I gør?

Benjamin Riise underviser i dansk som andetsprog på Lærdansk Favrskov, og han låner gerne bogen ud til interesserede læsere.

Reference:
Henriksen, Birgit, Susana Silvia Fernandez, Hanne Leth Andersen og Dorte Fristrup. (2020). Hvorfor gør jeg det, jeg gør – refleksionshåndbog for sproglærere. Samfundslitteratur, Kbh. 190 sider

Coverbilledet er fundet her, hvor bogen også kan købes.

Skriv en kommentar