Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen i Aarhus nedlægges. Det sker gradvist frem til år 2021.

Forsknings- og uddannelsesministeren har godkendt at lukke Københavns Professionshøjskoles (KP) udbud af tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen i Aarhus.

Screenshot 2019 08 30 at 13.01.55
Rapporten findes her: https://ucc.dk/sites/default/files/arbejdsmarked_for_tegnsprogs-_og_skrivetolke_020518.pdf

Udbuddet lukker først endeligt i 2021, efter at alle nuværende studerende på stedet har gennemført deres uddannelse.

Begrundelsen er, at der ikke længere er behov for at uddanne så mange tegnsprogs– og skrivetolke som hidtil. I foråret gennemførte Epinion en undersøgelse for KP, der konkluderede, at det årlige behov for eksaminerede tolke fra 2018 og frem er under halvdelen af det hidtidige. Resultaterne kan læses i rapporten ”Arbejdsmarked for tegnsprogs- og skrivetolke – kortlægning”.

Alle nuværende studerende får mulighed for at gennemføre deres uddannelse i Aarhus, idet man som studerende har retskrav på at få lov til at gøre den uddannelse færdig, som man er startet på.

Også udbuddet i København er påvirket af behovsanalysen, idet man her fra 2019 kun optager 25 studerende. Det samlede resultat på landsplan er altså en reduktion fra 65 til 25 studerende.

 

Jutta Fischer er uddannelsesleder for Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Institut for Læreruddannelse, Det Lærerfaglige Fakultet.

2 kommentarer til “Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen i Aarhus nedlægges. Det sker gradvist frem til år 2021.”

  1. Det er lidt underligt at læse at rapporten som nævnes, har konkluderet at der ikke er meget behov for tegnsprogtolkning. For få år siden var tegnsprogstolke-udannelser udelukket fra dimensioneringen (en proces hvor regeringen tvinger uddannelser til at skære ned på antal studiepladser ved uddannelser med høje ledighedstal), fordi beskæftigelse hos døvetolke var meget lav på grund af det store behov i samfundet. Jeg skal læse rapporten for at se hvordan de er kommet til denne modsatte konklusion.

    Svar

Skriv en kommentar