ECML’s program for 2024-2027 indkalder danske projektforslag

ECML logo 250Det Europæiske Center for Moderne Sprog (ECML) indkalder nu projektforslag til ECML’s næste projektperiode 2024-2027. Overskriften på call’et er Language education at the heart of democracy / L’éducation aux langues au coeur de la démocratie.

ECML inviterer også danske sprogprofessionelle til at komme med projektforslag.

Ansøgningsfristen er d. 31. august 2023.

Prioriterede områder og emner
Call’et er baseret på input fra ECML’s medlemslande, herunder Danmark, og afspejler således de behov, der opleves i forskellige lande. Samtidig tager call’et hensyn til Europarådets politikker og prioriteter. Nogle af disse områder er:

• Udvikling af det 21. århundredes kompetencer
• Formativ evaluering
• Kunstig intelligens
• Øget motivation for at lære andre sprog end engelsk
• CLIL i erhvervs- og voksenuddannelserne

Du kan læse om alle emnerne her. Du kan også se et webinar fra d. 15. maj 2023, hvor ECML fortæller om muligheden for at indsende ansøgninger til nye projekter.

Hvem kan søge?
Alle sprogprofessionelle, som arbejder eller bor i et ECML-medlemsland. Det er kun muligt at søge som projektkoordinator. Dette forudsætter, at projektkoordinatoren har udarbejdet projektforslaget sammen med sprogprofessionelle fra andre ECML-lande. ECML Kontaktpunkt Danmark kan hjælpe med kontakt til disse, hvis du ikke selv har nogle i dit netværk. Et projektteam består af en koordinator og tre øvrige medlemmer.

Finansiering
Som udgangspunkt giver disse projekter ikke mulighed for frikøb i form af timer, men der vil være tilskud til rejser, møder, netværk og evt. materialer. Hvert team tildeles €6.000 som honorar pr. år pr. team.

Du kan læse hele call’et og betingelserne m.v. på www.ecml.at/call.

Vær opmærksom på, at deadline er den 31. august 2023 kl. 23!

Hvis du overvejer at søge, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ana Kanareva-Dimitrovska, projektleder for ECML i Danmark og projektkoordinator for NCFF contactpoint@ecml.dk.

Ana Kanareva-Dimitrovska har en ph.d. i fremmedsprogsdidaktik. Hun er projektkoordinator for Det Nationale Center for Fremmedsprog (Vest). Derudover er hun projektleder af Det Europæiske Center for Moderne Sprog – Kontaktpunkt Danmark.

Skriv en kommentar