Kender du studentertidsskriftet Language Works?

lwKort før sommeren endelig satte ind med alt hvad dertil hører af strandture, isvafler og havefester, lagde vi i Language Works redaktionen sidste hånd på det seneste nummer af det nationale studentertidsskrift for sprog– og lingvistikstuderende. Men at gå på ferie uden at fortælle vidt og bredt om dette nummer, det er så absolut en fejl, jeg ikke kan have siddende på mig. Derfor vil jeg nu gerne anbefale interesserede Lingobloglæsere at tage et kig på Årgang 8, nr. 1, som kan findes her.

Og skulle der endda være risiko for at du slet ikke kender til dette tidsskrift? Så lad mig her kort introducere Journal of Language Works.

Tidsskriftets identitet og tilblivelse

10 most read
Populære emner, som studerende ofte skriver om – og tilsvarende læser om på vores hjemmeside – handler gerne om køn, pronominer, sprogholdninger og interaktion.

Language Works er et sprogvidenskabeligt tidsskrift med artikler skrevet af studerende på danske universiteter til og med specialeniveau. Tidsskriftet optager artikler inden for hele det sprogvidenskabelige område, ikke bare lingvistikken, men også den brede vifte af sprogfag.

Tidsskriftet er startet i 2015 som et samarbejde mellem Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Tidsskriftet blev søsat på initiativ fra lingvistikstuderende på Københavns universitet, som efterspurgte et godt begyndertidsskrift, og studentermiljøet på Aarhus Universitet var også straks med på ideen. I 2015 startede Language Works derfor som et samarbejde mellem Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på KU og Kommunikation og Kultur på AU. Kort herefter trådte forskere fra Syddansk Universitets Institut for Sprog og Kommunikation også ombord på projektet. Redaktionen består for nuværende af ph.d.-studerende og forskere fra disse tre universiteter, hvilket giver glædelig anledning til bredere nationalt samarbejde i de små sprogmiljøer. De studerende som udgiver hos os repræsenterer ligeledes et bredt udsnit af de danske sprogvidenskabelige uddannelser, og det glæder os når vi sådan kan favne bredt, både i geografisk og faglig diversitet.

Udgivelsesprocessen

wordcloud keywords
Ordsky fra Language Works. Udgivede artikler kan handle om en lang række emner inden for sprog og lingvistik.

En artikel i Language Works vil typisk tage udgangspunkt i en god eksamensopgave som forfatteren omarbejder til artikelformat ud fra tidsskriftets retningslinjer. Det kan godt være en vanskelig opgave at lave om i en god eksamensopgave, men det er vigtigt at forfatterne allerede inden første indsendelse til tidsskriftet faktisk har taget et kritisk blik på deres egen opgave, og har forsøgt at omskrive til et format, der egner sig til en tidsskriftartikel.

Indsendte artikelforslag bliver vurderet af redaktionen. Er artiklen inden for tidsskriftets område og af acceptabel faglig og formidlingsmæssig kvalitet, bliver den fagfællebedømt af et redaktionsmedlem eller af en forsker inden for fagfeltet – selvfølgelig med behørig hensyntagen til forfatternes niveau. To af tidsskriftets redaktører vil dernæst hjælpe forfatteren med den svære redigeringsproces, som kan indebære alt fra omskrivning og tilpasning af data til kommatering og formatering. Vi tror at samtlige forfattere vil kunne skrive under på at de har skullet arbejde på at forbedre deres artikel inden udgivelse!

90 days stats
Daglige filhentninger af artikler fra LWorks de seneste 90 dage

Der er altså noget arbejde forbundet med at udgive en artikel hos os, om end den så skulle basere sig på den allerbedste eksamensopgave, man nogensinde har skrevet. Men samtidig vil vi gerne gøre Language Works til et godt debuttidsskrift, for vi forstår godt, at studerende ikke har erfaring med den hårde publiceringsstil. Vi bestræber os derfor også på at vores forslag og faglige feedback er passende for studenterskribenternes niveau.

Skal din artikel med i næste nummer?

Det kan være du ligger inde med en spændende opgave, som du vil prøve at omskrive til en tidsskriftartikel? Hvis det er tilfældet, så er du velkommen til at kontakte os! Language Works udkommer to gange årligt, og deadline for næste indsendingsrunde er lige på trapperne, men skriv alligevel til os her i starten af september 2023, hvis du har en idé til en artikel! Du kan læse mere om tidsskriftets retningslinjer her.

Skriv en kommentar