Det Tegner Godt! Myter om tegnsprog

De fleste mennesker har en ret klar fornemmelse for den grundlæggende idé bag tegnsprog: Hvis man af den ene eller den anden grund ikke kan kommunikere effektivt gennem ‘almindeligt’ talesprog, kan man benytte et sprog, som består af håndbevægelser i stedet for lyde. Men udover det florerer der faktisk mange misforståelser om tegnsprog blandt normalthørende. For eksempel har den opmærksomme læser måske bemærket, at jeg skriver ‘tegnsprog’, og ikke ‘tegnesprog’ (med e i midten), som mange ellers gør – der er nemlig ikke tale om at ‘tegne’ i betydningen med papir og farveblyanter, men om sprog bestående af ‘tegn’ i betydningen håndtegn.

En af de største misforståelser om tegnsprog er, at det er ét sprog, som er bevidst designet til at blive brugt af døve mennesker. I virkeligheden findes der hundredvis af forskellige tegnsprog, som alle er opstået naturligt i interaktion mellem mennesker, der havde brug for en non-verbal måde at kommunikere på. Dansk tegnsprog er noget helt andet end engelsk tegnsprog, som igen er et andet sprog end amerikansk tegnsprog; tegnsprog opstår og udvikler sig nemlig under bestemte sociale og kulturelle omstændigheder, præcis ligesom talte sprog.

sign language revolution
Revolution i Nicaragua i 1979

Et af de mest spændende eksempler på dette er historien om Nicaraguansk Tegnsprog, som først opstod i slutningen af 1970’erne. Eftersom der indtil da ikke fandtes et samlet fællesskab blandt døve og svagthørende i Nicaragua, havde landet heller intet samlet tegnsprog. Efter en voldelig revolution i 1979 grundlagde den nye nicaraguanske regering dog en specialskole for døve børn. Formålet var at lære børnene at mundaflæse og imitere talt spansk, så de bedre kunne deltage i ‘rigtige’ samtaler.

Forsøget slog i regeringens øjne fejl, da talesprogsevner ikke blev tydeligt forbedret. Til gengæld skete der noget endnu mere spændende: Børnene udviklede gradvist deres eget tegnsprog for at kunne kommunikere med hinanden. Efterhånden som flere børn ankom til skolen i løbet af de følgende år, lærte de nye elever sproget ved at snakke med de ældre, og i 1997 var sproget brugt af ikke færre end 3000 mennesker. Der findes ingen nyere optælling af sprogets talere, men med al sandsynlighed er tallet endnu højere i dag, da endnu flere generationer er født og opvokset med sproget.

Screen shot 2018 01 25 at 23.55.53
Børn er blevet voksne med tegnsprog

At skabe et helt nyt sprog må siges at være lidt af en bedrift for en flok skolebørn, så lad os give dem en stor hånd – eventuelt ved at bruge hænderne til at lære lidt tegnsprog selv!

Se en kort dokumentar på engelsk:

Skrevet af Gustav Johannessen på vegne af Linguistic Mythbusters. Find os på Facebook: https://www.facebook.com/linguisticmythbusters/.

En kommentar til “Det Tegner Godt! Myter om tegnsprog”

Skriv en kommentar