Sprog bygger broer! – Den Europæiske Sprogdag 2022

Vær med, når vi i september sætter pris på alle sprog og fejrer Den Europæiske Sprogdag. Programmet til årets tema i Danmark ’Sprog bygger broer!’ ligger nu klar.

Den officielle fejring finder sted på selve Sprogdagen – mandag d. 26. september, men der er aktiviteter i løbet af hele september.

EDL poster banner

Vi tilbyder introduktioner til forskellige sprog i hele uge 39. Man kan stifte bekendtskab med europæiske sprog som fransk, spansk, italiensk, tysk og endda georgisk. Men i år har vi også inviteret nogle af de sprog som er meget populære at lære i Danmark nemlig japansk, koreansk og kinesisk.

Lærerne kan tilmelde klasser/hold til vores online sprogintroduktioner som varer 45 minutter og foregår om formiddagen eller om eftermiddagen frem til kl. 15.

Vi har også sprogintroduktioner i de sene eftermiddagstimer, hvor enkeltpersoner kan tilmelde sig en prøvelektion i enten tysk, italiensk, japansk, koreansk, spansk eller kinesisk.

Mandag d. 26. september kan man følge livestreamingen, når Elisa Polese fortæller os om forskellige fordele og metoder ved at lære flere sprog på samme tid. Hun har nemlig studeret 25 sprog og underviser i 13 af dem. Oplægget foregår på engelsk.

explora linguae

I hele uge 39 kan man spille Explora Linguae, et spil udviklet af Institut français du Danemark i samarbejde med de franske institutter i Estland, Finland, Norge og Sverige. Spillet har til hensigt at øge elevernes bevidsthed om flersprogethed gennem et møde med 6 lande og deres sprog: Tyskland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien og Spanien.

Til sproglærerne, sprogprofessionelle og andre sproginteresserede er der mulighed for at følge et inspirerende og spændende webinar omkring digitale og virtuelle værktøjer inden for fremmedsprogsundervisningen fredag d. 23. september. Webinaret organiseres ifm. Erasmus+ projektet DIGI-LINGO: Enhancing digital language teaching and virtual exchanges som ledes af Region Midtjylland.

Særligt til grundskolen har vi videoer målrettet aktiviteter til at fejre Sprogdagen med Kristin R. Vilhjalmsdottir, som har udviklet projektet ”Det Flyvende Tæppe”, der vandt den Europæiske Sprogpris i 2017.

csm ECML Kontaktpunkt Logo 0065346a02Endelig er alle inviteret til at teste sig i forskellige sprog med årets online sprogquiz i løbet af hele september måned. Får du alle rigtige, har du mulighed for at deltage i lodtrækningen om 10 lækre præmier fra ECML og Europa-Kommissionen.

På gensyn til Den Europæiske Sprogdag 2022 i hele september!

Den Europæiske Sprogdag i Danmark 2022 er arrangeret af: ECML Kontaktpunkt Danmark; Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark; Goethe Institut Dänemark; Institut Français du Danemark og Studieskolen i København.

Ana Kanareva-Dimitrovska har en ph.d. i fremmedsprogdidaktik. Hun er projekt koordinator for Det Nationale Center for Fremmedsprog (Vest). Derudover er hun projektleder af Det Europæiske Center for Moderne Sprog – ECML Kontaktpunkt Danmark.

aekakd@cc.au.dk

 

Skriv en kommentar