To lingvister i dialog om Chomskys sprogteori. De er fuldstændigt uenige, men kommer de tættere på hinanden?

Unknown 7

Noam Chomskys indflydelse på lingvistik i det sidste halve århundrede er sandsynligt større end indflydelsen fra nogen som helst anden lingvist. I en alder af 94 år holder han forelæsning (online) på Aarhus Universitet den 10. februar 2023. I anledning af begivenheden har Peter Bakker og Ken Ramshøj Christensen, begge to fra Aarhus Universitet, sat sig sammen og diskuteret betydningen af Chomsky generative teori. Begge er uddannet indenfor teorien, men hvor Peter Bakker for flere årtier siden har forladt ’troen’ på modellen, arbejder Ken Ramshøj Christensen stadig efter årtier indenfor Generativ Grammatik (herunder GG). Peter Bakker var for mange år siden specialevejleder for Ken Ramshøj Christensens speciale, der handlede om GG og afasi. Ken Ramshøj Christensen (KRC) og Peter Bakker

Sproget og det mentale: en smuk metodesymbiose

pexels cottonbro 7395454 scaled

Forståelsens psykologi er et forskningsfelt, der undersøger, hvordan vi forsøger at forstå tanker, følelser, behov og intentioner i andre og i os selv; et paraplyord, der ofte bruges herom, er mentale tilstande. Inden for dette felt er mentaliseringsteorien stor, hvor denne forståelsesproces kaldes mentalisering. Et nøgleudtryk om denne proces er “at have sindet på sinde”.

Teorien har siden sin oprindelse været belagt med et sprogligt, men ikke lingvistisk, grundlag for vurderingen af, hvordan mentaliseringen foregår hos en given person. Den primære vurderingsmetode er bygget op om sproglige eksempler, men uden at der indgår en sproglig analyse som eksplicit element, hvilket hurtigt kan få en lingvist til at stramme læberne.

pexels tima miroshnichenko 5711377Mentaliseringsteorien bliver særligt sat i spil i forbindelse med udviklings- og …