Anmeldelse af bogen Børns sprogtilegnelse

language development 2179

En god bog om Børns sprogtilegnelse

Børns sprogtilegnelse: Sprogudvikling hos danske børn i alderen 0-6 år er skrevet af forskere og specialister med tilknytninger til Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aalborg Universitet. Bogen giver en oversigt over vigtige elementer i børns sprogtilegnelser med i udgangspunkt i dansk. Den er redigeret af Laila Kjærbæk og Ditte Boeg Thomsen og er udgivet på forlaget Frydenlund. Bogens tilsigtede læserskare er studerende på uddannelser i fx pædagogik, logopædi, og psykologi. Men Lingoblogs læsere med baggrund i lingvistik kan roligt regne med at bogen også er interessant for dem. Desuden vil bogen være interessant for (meget) nysgerrige og videbegærlige forældre til små børn. De vil kunne bruge bogen som en guide (”Turen går

Noget om literacy…

sprogforum 65

Dette er en boganmeldelse af “Sprogforum: Literacy – Tidsskrift for sprog og kulturpædagogik“. Tidsskriftet indeholder en række artikler omhandlende literacy.

Literacy er, trods sine efterhånden mange år på bagen, stadig en fluffy og særdeles svært oversættelig størrelse. På lingvistik har faget lektiologi brugt flere semestre på at indkapsle og definere begrebet. Vi er ikke helt i mål endnu, men dette tidsskrift kan måske hjælpe os lidt på vej. Formålet med dette nummer af tidsskriftet for sprog og kulturpædagogik er nemlig, at belyse det paradigmeskifte, der er sket gennem de sidste 30 år, hvor synet på læsning og skrivning har ændret sig fra afkodning og indkodning til brug af tekster i både sociale, erkendelses- og læringsmæssige sammenhænge.

Hvad

Dyskalkuli – en overset skriftsprogsvanskelighed

Ambigram 8 eight math 2 1 5 rotation mirror basile morin

Overalt i vores hverdag er vi omgivet af tal, f.eks. når vi skal tjekke bustiderne på Rejseplanen, lave mad ud fra en opskrift eller logge ind med vores NemID for at tjekke vigtig post fra staten. Vi er altså hele tiden i kontakt med tal, som vi skal kunne afkode, anvende og forstå. Tallene er en del af en skriftsprogskompetence, som på fagsprog kaldes literacy, der blandt andet også indebærer bogstaver, ord, grafer og tegninger.

Hvad så, hvis man ikke forstår tallene?

Hos nogle mennesker giver tal og regning simpelthen ikke mening. For dem kan det være helt uoverkommeligt at håndtere de forskellige tal, når de skal handle ind med kontanter eller lægge en tidsplan. Særligt slemt kan det …