Øer og kreolske sprog

I 2018 samledes et dusin sprogforskere få kilometer fra Aarhus Ø, /ˈɔ̰ːwsˈø̰/ på den lokale dialekt, for at diskutere sprog, der tales på øer. Aarhus Ø er et stednavn med et ordspil, der både betyder en ø ved Aarhus og Aarhus Øst. Denne nye del af byen er en kunstig ø i saltvandsbugten overfor byens centrum.

En opdagelse fra mødet vedrører isolater. Isolater er sprog, der ikke har nogen kendte slægtninge. Selvom etymologien af udtrykket ‘isolat’ indeholder den latinske rod for ‘ø’, isola, tales næsten ingen af verdens 140 isolater på en ø. Øsprog er mere tilbøjelige til sprogudskiftning end til kontinuitet. En anden observation er, at en høj andel af verdens 100 nye sprog, kreolske sprog, tales på øer, og hvis ikke på en ø, så er mange opstået tæt på kysten. Hvordan kan det være? Og hvad er kreolsprog?

thumbnail 1C 20230606 120651
Aarhus Ø

Kreolsprog er naturlige sprog, der udvikler sig ud af kontakt mellem flere sprog. Det er en udbredt, men fejlagtig, tro, at kreolsprog er sproglige blandinger. Det er de ikke. Selvom kreolsprog dukker op i kontaktsituationer, er kreolsprog mindre blandede end sprog som engelsk, spansk, dansk eller nederlandsk. Kreolske sprog tales på næsten alle de caribiske øer og de nærliggende kystområder. Alle de oprindelige, indfødte sprog blev udslettet mellem det 17. og 20. århundrede og erstattet af europæiske og kreolske sprog.

Kreolsprog er nye sprog. De har arvet leksikonet (dvs. deres ordforråd) fra en imperialistisk nation, ofte forbundet med europæiske kolonimagter som Storbritannien, Frankrig, Portugal og Spanien samt Zeeland og Holland i Republikken Forenede Nederlandene. Andre ekspanderende sprog som arabisk, japansk, malaysisk og det sydamerikanske sprog Tupinamba har ført til udvikling af sådanne nye sprog. Mens et kreolsprog arver leksikonet fra de ekspanderende sprog, er kreolsprogenes grammatik næsten fuldstændig fornyet og ikke nedarvet. Nogle træk er fra samme sprogkilde som leksikonet, og nogle få kan henføres til andre bidragende sprog. Computerlingvister og kreolister har målt, at omkring 80% af de grammatiske egenskaber i kreolsprog er nyskabte. Disse resultater accepteres dog ikke af alle.

Hvis du vil sige ‘Jeg så nogle ponyer’ i kriol (et kreolsprog i det nordlige Australien), vil du sige Ai bin luk sambala boniboni. Alle ord er fra engelsk, bogstaveligt talt: I been look some-fellow pony-pony. Datid er ikke angivet i verbet (som i saw, eller look-ed), men i stedet med en partikel placeret foran verbet, her bin foran luk/look. Kriol-verbet, luk, har en bredere betydning end det engelske verbum, see (dvs. ‘se, vise, kigge’). Elementet bala/fellow er hyppigt i kriol. Det bruges til at danne adjektiver. Ordet for ‘hest, pony’ optræder altid i en redupliceret form, boniboni. Der er intet ord som f.eks. boni. Kriolsætningen er grammatisk mere forskellig fra engelsk 250 år efter koloniseringen af Australien, end moderne engelsk er fra oldengelsk med et årtusinde imellem dem: For tusind år siden sagde folk på de britiske øer Ic seah suman coltes, som på moderne engelsk lyder: I saw some colts. Kreolsprog udvikler sig hurtigt.

thumbnail 3A 8bcb569f571c35488ff58eb5d4663cdf
Ai bin luk sambala boniboni. Jeg så nogle heste.

Dette illustrerer, hvad kreolsprog er: Ordene er fra ét sprog, men måden disse ord er arrangeret på, dvs. grammatikken, er skabt spontant. Kriol er eftertrykkeligt ikke en blanding af aboriginske eller melanesiske sprog og engelsk: Dens grammatik er fornyet. Jeg siger melanesisk, fordi der er mange ligheder mellem de kreolske sprog hos nordlige australske oprindelige befolkninger og kreolsprogene hos indbyggerne på Salomonøerne, Papua Ny Guinea og Vanuatu, som er del af Melanesien. En fælles oprindelse af disse fire kreolsprog i Stillehavet/Australien er hævet over enhver tvivl.

Europæiske og også ikke-europæiske imperialistiske magter rekrutterede folk, ofte med magt, til at arbejde for dem uden for deres hjemland. Der udviklede de underkuede mennesker disse yderst mirakuløse sproglige skabninger af det menneskelige sind. Arten af transport (hovedsagelig ad vandvejen) og nødvendigheden af at transportere arbejdsstyrken én vej og de indbringende produkter produceret af dem i en anden retning, førte til den virkelighed, at næsten alle kreolske sprog tales på øer eller nær kysten.  Øer ud for Afrikas kyst, i Caribien og melanesiske øer og øer i Det Indiske Ocean er rige på kreolske sprog. En række kreolsprog med portugisisk base tales eller blev talt i Indien. Alle disse fandtes i kystsamfund.

thumbnail 4A atlas of pidgin and creole language structures 02
Verdens kontaktsprog, bl.a. kreolsprog. Kilde: Apics-online.info

Spørgsmålet er, hvordan kreolsprog opstår. Der synes at være fælles faktorer. Den ene er mødet af to eller flere grupper, som ikke havde et sprog til fælles. Forskere plejede at tro, at det var en betingelse, at mange grupper af talere af gensidigt uforståelige sprog skulle være til stede. Der er dog en række kreolsprog i Indien, Columbia, Guyana og andre steder, hvor kun to sproggrupper var involveret. En anden faktor er, at mindst én af disse grupper er fordrevet, og det sker også at alle de involverede bosatte personer fra andre steder. En gruppe er den magtfulde elite. Ofte bliver de andre grupper transporteret med skib, så de kan slutte sig til disse magtfulde grupper i nye kolonier, hvor de er tvunget til at arbejde for dem. De nye sprogs leksikon er, ikke overraskende, afledt af kolonisatorernes sprog. Kolonisering og slaveri førte til dannelsen af disse nye sprog af underkuede befolkninger. Skaberne af disse talemåder viste stor opfindsomhed under skabelsen af disse smukke nye sprog.

Denne artikel udkom først på engelsk i den australske tidsskrift Some Islands 2, i november 2023.

Coverfoto: Patrick Nouhailler.

 

Peter Bakker er lingvist. Han bor få kilometer fra den nærmeste ø. Hans første publikation var om et kreolsprog. Han befinder sig gerne i, på eller under vandet, men gør det p.t. for lidt.

Skriv en kommentar